AGROMETEOROLOGIA | 14/03/2014  RuralCat

RuralCat permet calcular les fases del míldiu de la vinya

El portal Ruralcat incorpora al seu servei de models agrometerològics la possibilitat de calcular les fases del desenvolupament de la malaltia del míldiu de la vinya, de l'1 d'abril al 31 d'agost

RuralCat ofereix a la secció Agrometeorologia tot un conjunt d'eines que permeten contribuir al desenvolupament de l'agricultura mitjançant la consulta de les prediccions del temps, dades i models agrometeorològics realitzats a partir de la informació facilitada pel Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) i amb l’assessorament del Servei de Sanitat Vegetal del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Els Models agrometeorològics són emprats en el control de l’afectació en els cultius de diverses plagues i malalties. En el cas de la vinya, existeix un model per calcular el percentatge de desenvolupament de la malaltia i, ara, també es podrà calcular les fases del míldiu, gràcies al desenvolupament d’un algoritme basat en el model Goidanich.

 

Com es realitza el càlcul de les fases


El càlcul es fa a partir de les variables: temperatura, humitat relativa (dades provinents del SMC) i el llindar de pluviometria (10 mm per defecte o el valor que l’usuari vulgui introduir).

Una fase s’iniciarà el dia que plogui per sobre del llindar de pluviometria. El valor de la fase per aquest dia serà el corresponent al percentatge de desenvolupament del dia en qüestió. A continuació, cada dia s’anirà sumant el percentatge de desenvolupament diari a la fase fins arribar a 100, moment en que es tancarà. En cas que en un dia posterior es torni a produir una pluja superior a 10 mm (o el valor introduït per l’usuari), s’iniciarà una nova fase, i així successivament.
 

 

 

 

 

 

 

 

 Imatge del quadre de variables per fer els càlculs