AJUTS | 13/02/2020  Ruralcat

Abonats els ajuts per a la conservació de races autòctones i de millora dels hàbitats esteparis de Xarxa Natura 2000 del 2019

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) continua efectuant els pagaments del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya PDR.cat2020 complint així amb els compromisos assumits amb els agricultors.

L'objectiu de l’ajut a la conservació de les races autòctones és el manteniment de la variabilitat genètica de les poblacions ramaderes catalanes

L'objectiu de l’ajut a la conservació de les races autòctones és el manteniment de la variabilitat genètica de les poblacions ramaderes catalanes

El Departament d’Agricultura ha abonat els imports corresponents a la campanya 2019 de l’ajut a la Conservació de races autòctones (1.943.689,25 euros) i de l’ajut a la Millora dels hàbitats esteparis de Xarxa Natura 2000 (599.722,68 euros). Aquests ajuts, amb compromisos a cinc anys vista, s’emmarquen dins del PDR.cat2020, amb el cofinançament del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

L'objectiu de l’ajut a la conservació de les races autòctones és el manteniment de la variabilitat genètica de les poblacions ramaderes catalanes i preservar de la desaparició aquelles races que formen part del patrimoni genètic i cultural del territori, i, a més, constitueixen la base de les explotacions tradicionals, respectuoses envers l'entorn i font de productes ramaders de qualitat, però que, en l'actualitat, no tenen prou rendibilitat econòmica.

Aquest pagament es farà efectiu a 532 beneficiaris de 30 comarques.

D’altra banda, l’ajut a la millora dels hàbitats esteparis de Xarxa Natura 2000 vol revaloritzar les àrees de conreus de secà dins de la ZEPA amb tècniques agronòmiques que afavoreixin l'hàbitat de l'avifauna i n'incrementin les poblacions. Es pretén adaptar les pràctiques agrícoles convencionals, i compatibilitzar-les amb la conservació de la ZEPA. Es planteja dues actuacions principals segons la gestió que es faci: la gestió de cereal i superfície lliure de sembra i la gestió del guaret.

Aquest pagament es farà efectiu a 140 beneficiaris de 6 comarques, i té un impacte sobre 4.387 hectàrees de conreu.

Per a més informació, gràfic i mapes de distribució dels pagaments:

http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/200214_pagament_races_autoctones_2019

Font: DARP

El més llegit

Jornades tècniques en línia del 23 al 29 de novembre

Catalunya comptarà amb la seva Estratègia de la Bioeconomia

El proper 23 de novembre s’obren les inscripcions a nous cursos a distància