AJUTS | 13/02/2020  Ruralcat

Abonats els ajuts per a la conservació de races autòctones i de millora dels hàbitats esteparis de Xarxa Natura 2000 del 2019

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) continua efectuant els pagaments del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya PDR.cat2020 complint així amb els compromisos assumits amb els agricultors.

L'objectiu de l’ajut a la conservació de les races autòctones és el manteniment de la variabilitat genètica de les poblacions ramaderes catalanes

L'objectiu de l’ajut a la conservació de les races autòctones és el manteniment de la variabilitat genètica de les poblacions ramaderes catalanes

El Departament d’Agricultura ha abonat els imports corresponents a la campanya 2019 de l’ajut a la Conservació de races autòctones (1.943.689,25 euros) i de l’ajut a la Millora dels hàbitats esteparis de Xarxa Natura 2000 (599.722,68 euros). Aquests ajuts, amb compromisos a cinc anys vista, s’emmarquen dins del PDR.cat2020, amb el cofinançament del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

L'objectiu de l’ajut a la conservació de les races autòctones és el manteniment de la variabilitat genètica de les poblacions ramaderes catalanes i preservar de la desaparició aquelles races que formen part del patrimoni genètic i cultural del territori, i, a més, constitueixen la base de les explotacions tradicionals, respectuoses envers l'entorn i font de productes ramaders de qualitat, però que, en l'actualitat, no tenen prou rendibilitat econòmica.

Aquest pagament es farà efectiu a 532 beneficiaris de 30 comarques.

D’altra banda, l’ajut a la millora dels hàbitats esteparis de Xarxa Natura 2000 vol revaloritzar les àrees de conreus de secà dins de la ZEPA amb tècniques agronòmiques que afavoreixin l'hàbitat de l'avifauna i n'incrementin les poblacions. Es pretén adaptar les pràctiques agrícoles convencionals, i compatibilitzar-les amb la conservació de la ZEPA. Es planteja dues actuacions principals segons la gestió que es faci: la gestió de cereal i superfície lliure de sembra i la gestió del guaret.

Aquest pagament es farà efectiu a 140 beneficiaris de 6 comarques, i té un impacte sobre 4.387 hectàrees de conreu.

Per a més informació, gràfic i mapes de distribució dels pagaments:

http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/200214_pagament_races_autoctones_2019

Font: DARP