| 25/10/2004  Ruralcat

Prospecció del Foc bacterià a Girona. Resum dels anys 1997 a 2003