| 25/10/2004  Ruralcat

Nou repartiment de fons per al desenvolupament del sector agrari

La millora del sector lleter, l¿aposta per la traçabilitat en el sector hortofrutícola i l¿augment d¿ajuts del Pla d¿Incorporació de Joves han centrat la passada Conferència Sectorial d¿Agricultura. En el següent dossier especial trobareu tota la informació i els acords assolits durant la Sectorial en aquests àmbits de molt d¿interès pel sector agrari i ramader català.