AJUTS | 18/02/2020  Ruralcat

El Departament d'Agricultura abona els primers ajuts directes associats al sector ramader i al conreu de l’arròs de 2019

El DARP ha efectuat el pagament total de 5,4 milions d’euros dels primers ajuts directes associats al sector ramader i al conreu de l’arròs de 2019 a 2.212 beneficiaris.

Aquests ajuts formen part del primer pilar de Política Agrària Comuna (PAC)

Aquests ajuts formen part del primer pilar de Política Agrària Comuna (PAC)

El DARP ha efectuat el pagament del 90% dels imports dels ajuts associats ramaders al sector oví i cabrum, per un import total de 3.249.783 euros a 934 ramaders. A la vegada també ha abonat el 90% dels imports dels ajuts directes associats al conreu de l’arròs a 1.433 beneficiaris per un import total de 2.186.028 euros i està previst que els ajuts al sector de boví es comencin a pagar en les properes setmanes.

Aquests ajuts, que formen part del primer pilar de Política Agrària Comuna (PAC), estan finançats al 100% pel Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA), i estan destinats a atendre sectors específics amb risc de disminució o abandonament de la producció.

                              

Els sol·licitants dels ajuts al cultiu de l’arròs i a les explotacions d’oví i cabrum podran accedir al contingut de la seva resolució a través de l’aplicació DUN, accessible en el web del DARP, on cal identificar-se amb certificat digital. A més, els imports unitaris provisionals per superfície i per cap de bestiar es poden consultar en el document: ‘Imports unitaris ajuts associats, per hectàrea o per cap de bestiar’.

Val a dir també que la informació d’aquest pagament va acompanyada d’una visualització interactiva dels imports i beneficiaris de cada comarca, per cada una de les línies dels ajuts directes pagats, dels tres pagaments fets fins ara: 2 de desembre de 2019, 24 i 31 de gener, i 14 de febrer de 2020. Tot plegat, una mostra més de l’aposta del DARP per les dades obertes que s’afegeix a la publicació ‘Radiografia de les explotacions agrícoles de Catalunya 2019’.

Per a més informació, i mapes de distribució dels pagaments:

http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/200214_not_pagament_ajuts_directes_associats_arros_ovi_cabrum_2019

Font: DARP

Informació relacionada