| 25/10/2004  Ruralcat

E-gestió: Eina de recerca al Registre de Productes Fitosanitaris

L¿eina d¿enllaç al <a href="http://www.mapya.es/productosfitos/menuconsultas.htm" class="text" target="_blank">menú de consultes per aplicació i plagues del Registre de Productes Fitosanitaris del MAPA</a> us conduirà directament a aquesta pàgina de la web del MAPA. Des d¿aquí podreu fer recerques pel <b>nom comercial, la matèria activa, el conreu i la plaga o fisiopatia</b> a combatre.<br/> Aquesta base de dades pot ser actualitzada cada 30 dies pel MAPA si hi ha novetats, amb el que permet fer arribar als usuaris una informació fiable i actual per un millor ús dels fitosanitaris. També podeu consultar la <a href="http://www.ruralcat.net/ruralcatApp/documentacio.ruralcat?sectorid=5&tipoIdName=DOCUMENTAC&contentId=903" class="text" target="_blank">Guia de Productes Fitosanitaris (DARP)</a>, que teniu a la vostra disposició en pdf a RuralCat. <a href="http://www.ruralcat.net/ruralcatApp/egestio.ruralcat?sectorid=5" class="mas" target="_blank">[+] Per saber-ne més</a>