| 25/10/2004  Ruralcat

Fulls informatius fitosanitaris

Ja es poden consultar els fulls informatius fitosanitaris. Aquí trobareu les tècniques més adients per a controlar els principals paràsits que afecten els vegetals. A diferència de les fitxes de plagues, que donen una informació general sobre els principals paràsits i que no varien en el temps, els fulls fitosanitaris es renoven de forma periòdica i donen informació actualitzada sobre les darreres tècniques de control. Totes dues publicacions, editades pel Servei de Sanitat Vegetal, complementen la informació que es dóna en els avisos fitosanitaris mensuals.