MAQUINÀRIA - ARTICLE D'OPINIÓ | 25/10/2004  Ruralcat

Quan el tractor bolca...

En el document adjunt a aquest text us oferim un article d'opinió del sr. Joan S. Minguet i Pla, President de la Demarcació de Lleida del Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles de Catalunya, que tracta els riscos que comporta per a l'agricultor que el seu tractor no tingui una protecció antibolcada.

Maquinària agrícola

Font: DARP

Segons l'article, el fet de disposar de la protecció antibolcada i dur-la en la posició correcta és un factor determinant per a la seguretat del pagès, ja que evitaria la mort de l'agricultor en caure-li el tractor a sobre. Minguet també analitza que molts tractors vells no disposen del dispositiu antibolcada, fet que creu que s'ha agreujat amb l'aprovació per part del govern central del Reial decret sobre disposicions mínimes de seguretat en el equips de treball, que obliga a tenir aquesta protecció. La solució passa pel canvi a un tractor nou o la instal·lació de la protecció, que pot donar més problemes que no pas solucions. De tot això i altres qüestions relacionades es tractarà en el proper Congrés Nacional de Prevenció de Riscos Laborals al sector agroalimentari, que tindrà lloc els dies 11 i 12 de novembre a Lleida.