AJUTS | 21/02/2020  Ruralcat

Publicades les convocatòries PRIMA per al 2020

La iniciativa PRIMA per a la recerca i la innovació de l’àrea Mediterrània té com a objectiu la posada en pràctica de polítiques conjuntes de recerca i innovació sota una estratègia comuna de tots els països participants per abordar reptes com la manca d’aigua, l’agricultura i la seguretat alimentària.

En total s'han publicat sis convocatòries per un total de 71 milions d'euros

En total s'han publicat sis convocatòries per un total de 71 milions d'euros

Ja estan publicades les convocatòries PRIMA per aquest 2020. Les convocatòries pel 2020 són les següents: 

Secció 1: Gestió de l’aigua 2020

Com que la majoria de l’aigua es consumeix al sector agrícola, es necessita un enfocament integral de la comptabilitat de l’aigua per obtenir estimacions robustes de l’ús d’aigua desenvolupant i posant a prova tecnologies d’última generació assequibles per a tots els usuaris. Entre altres coses, s’espera millorar la gestió de les implicacions dels diversos sectors i la creació de capacitats institucionals. 

Pressupost: 7,5M €

Data límit propostes inicials: 01/04/2020

Data límit propostes finals: 02/09/2020

Secció 1: Cadena de valor agroalimentari 2020

Es demanen  activitats que tinguin com a objectiu desenvolupar productes alimentaris innovadors basats en un re-disseny centrat en el consumidor de receptes i ingredients tradicionals mediterranis, per tal de satisfer la demanda del consumidor en termes de salut, comoditat, facilitat de preparació, acceptació del gust i ús d’ingredients que exploten. Entre altres coses, s’espera contribuir a millorar l’estil de vida mediterrani (dieta, activitat física i hàbits socioculturals) com a element important de l’herència cultural mediterrània.

Pressupost: 8,8M €

Data límit propostes inicials: 01/04/2020

Data límit propostes finals: 02/09/2020

Secció 1: Sistemes de ramaderia RIA 2020

Les propostes han de tenir en compte la cartografia, la caracterització genètica i el seguiment de les races locals d’animals, ben adaptades al medi mediterrani, tolerants a l'estrès i a la resistència a les malalties. Entre altres coses, s’espera un millor coneixement dels processos genètics epigenètics i que permetin l'adaptació de les races a les condicions mediambientals canviants i garantir la conservació genètica de les races locals millor adaptades i valoritzar-les.

Pressupost: 3,5M €

Data límit propostes inicials: 01/04/2020

Data límit propostes finals: 02/09/2020

Secció 1: Sistemes de ramaderia IA 2020

Les propostes haurien d’analitzar l’impacte socioeconòmic de les alternatives d’alimentació animal i la promoció de l’adopció d’aquestes notícies per part dels agricultors. En aqueta convocatòria s’espera el desenvolupament i adopció de noves fonts alternatives d’alimentació, la valorització de cultius locals o espècies adaptades a les condicions locals d’alimentació animal i reduir el cost de producció i millorar la qualitat dels productes finals, entre altres coses.

Pressupost: 7,2M €

Data límit propostes inicials: 01/04/2020

Data límit propostes finals: 02/09/2020

Secció 1: Nexus 2020

En resposta a aquesta crida, els promotors del projecte que representen les parts interessades de la regió mediterrània haurien de concebre un projecte operatiu que demostri el benefici econòmic, social i ambiental de l’enfocament Water-Ecosystem-Food Nexus en llocs específics caracteritzats per diverses condicions climàtiques i desenvolupament socioeconòmic. 

Pressupost: 6M € 

Data límit propostes inicials: 01/04/2020

Data límit propostes finals: 02/09/2020

Secció 2: Multitopic 2020 

Àrea temàtica 1: Gestió de l'aigua

Solucions lleugeres i de baix cost per millorar l'eficiència de reg de granges de petita escala.

Àrea temàtica 2: Sistemes de cultiu

Redissenyar els sistemes agroalimentaris per assegurar la resiliència.

Àrea temàtica 3: Cadena de valor agroalimentari

Nous models d’optimització del sistema de cadena de subministrament agroalimentari a un preu just per als consumidors i una quota de benefici raonable per als agricultors.

Pressupost: 38M €

Data límit propostes inicials: 15/04/2020

Data límit propostes finals: 16/09/2020

Font: Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Informació relacionada