CINC MEMBRES NOUS A LA JUNTA | 18/05/2010  RuralCat/DAR

El CCPAE repeteix president i estrena nova Junta Rectora

La constitució de la nova Junta Rectora del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) dóna inici al nou mandat que ha d'afrontar l'ens públic que audita i certifica els productes ecològics de Catalunya. Daniel Valls, de l'Associació Empresarial per a l'Agricultura Ecològica (AE2), ha tornat ha ser escollit com a president, i Mercè Pascual, d'Unió de Pagesos, assumeix la vicepresidència.

junta ccpae 051810 cont

Fotografia dels membres de la nova Junta Rectora. Font: CCPAE.

 
El president Valls ha expressat els objectius del seu mandat, entre els quals ha prioritzat “la millora del nivell de la qualitat i el nombre de serveis de certificació, l'augment de les produccions i les elaboracions, la millora del coneixement del producte ecològic entre els consumidors i la implementació de les actuacions del Pla d'Acció per a l'alimentació i l'agricultura ecològiques 2008-2012”.
 
Els 12 membres que composen la nova Junta són els següents (*és el seu primer mandat dins de la Junta Rectora):
  • Representants del subsector de l'elaboració, la importació de països tercers i la comercialització: Daniel Valls i Cots, president (AE2), Josep Maria Albet i Noya (Associació de Viticultors de Catalunya), Juli Bergé (Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya).
  • Representants del subsector de la producció: Mercè Pascual Baigual*, vicepresidenta (Unió de Pagesos), Ignasi Sinfreu i Canturri (Unió de Pagesos), David Torrelles Vilella* (Unió de Pagesos).
  • Representants dels consumidors: Dolors Bascompte i Bonvehí* (Coordinadora d'Usuaris de la Salut), Anna Pons i Sala* (Unió de Consumidors i Mestresses de Casa), i un altre representant que encara s'ha de nomenar.
  • Representants de l'administració: Isidre Martínez Badia* (DAR), Ramon Sentmartí Castañé (DIUE) i María José Sarrias i Galcerán (DMAH).
 

El sector ecològic creix malgrat la crisi

L'evolució a l'alça del sector de l'agricultura ecològica a Catalunya constata que es tracta d'un sector que viu un moment molt bo i que genera per si mateix perspectives de creixement. Bona part de les causes es troben en què el sector ha resistit l'embat de la crisi econòmica i en el fet que els aliments ecològics se situen cada cop més en el centre de les prioritats de consum de la societat.
 
Pel que fa a superfície ecològica inscrita a Catalunya, l'any 2009 es va arribar a les 71.523 hectàrees, xifra que representa un augment del 14,6% respecte a l'any 2008. Quant a operadors inscrits, el 2009 ha registrat un total de 1.431 (1.063 productors, 641 empreses), amb 240 altes que signifiquen un 14% més que l'any anterior.
 
En l'àmbit de les facturacions ecològiques, les dades són concloents: es registren augments d'entre el 15 i el 20% any rere any. Per exemple, l'any 2008 es van facturar gairebé 78 milions d'euros, vers els 65 milions de 2007, una pujada del 19%. El destí de les vendes mostra una tendència creixent del consum interior, però encara manté la seva importància l'exportació a dins i fora de la UE. El 2008, del total de 78 milions d'euros facturats, 37,9 milions (39%) es van destinar al mercat català, 20,3 milions (29%) a l'espanyol, 14,3 (20%) dins de la UE, i 4,5 (7%) fora. El 5% restant ha declarat Catalunya i Espanya com a destí o bé no ha declarat destinació.
 
Catalunya, respecte de la totalitat de l'Estat, té una posició capdavantera en diversos paràmetres. Ocupa el cinquè lloc quant a superfície ecològica (4,73%), i la sisena posició en nombre de productors (4,26%), però lidera el rànquing d'empreses elaboradores (22%). D'aquestes dades se n'extreu que Catalunya, tot i comptar amb una superfície menor, destina més recursos a l'explotació de les seves activitats.
 
Quant a les dades europees, Espanya se situa com a líder en superfície ecològica, i és el tercer país en nombre de productors. Actualment, es calcula que el cultiu ecològic mundial ocupa 35 milions d'hectàrees, i hi ha 1,4 milions d'agricultors ecològics.