REG | 28/03/2014  RuralCat/DAAM

Quins valors té el regadiu per a la societat civil?

Una cinquantena de persones van assistir a la jornada tècnica sobre Valorització del Regadiu a la Societat Civil, que es va celebrar el Dia Mundial de l'Aigua

Un moment de la jornada. Font: DAAM

Un moment de la jornada. Font: DAAM

Els presidents de la Comunitat General de Regants d’Aragó i Catalunya, de la Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell, de la Comunitat de Regants de la Terra Alta i de les Comunitats de Regants del Ter van explicar experiències pròpies sobre millora dels seus regadius i la visió que n’ha de tenir la societat.

La inauguració de la jornada va ser a càrrec del conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, del president de la Comunitat General de Regants del Canal d’Urgell i del director de la Fira de Mollerussa, els quals van destacar l’encert de fer una jornada d’aquest tipus en un dia tan assenyalat com el Dia Mundial de l’Aigua.

La primera intervenció tècnica va ser a càrrec de Joan Girona, qui va aportar dades sobre la importància de l’aigua i la seva gestió. En el decurs de l’exposició, va aportar informació sobre la gestió eficient de l’aigua davant altres escenaris de disponibilitat d’aigua; la importància del coneixement possible d’universitats, centres d’investigació i regants com a font de millores, i la tecnologia i innovació de la indústria amb productes fàcils i factibles, els quals han de ser considerats de manera conjunta com a factors de millora i gestió del regadiu.

Es van exposar les millores introduïdes per les quatre comunitats de regants que hi van intervenir, amb l’objectiu de millorar l’eficiència en la distribució de l’aigua i també per optimitzar i reduir-ne el consum energètic. Les comunitats de regants esmentades estan implantant solucions d’acord amb les seves característiques geogràfiques i de disseny del regadiu, les quals van des de la distribució per gravetat o el revestiment de canals fins a l’estudi de la possibilitat de generar energia aprofitant la instal·lació mateixa.

El paper que tenen el regadiu i les comunitats de regants es va debatre al llarg del col·loqui subsegüent a les exposicions dels ponents. Entre els representants de les comunitats de regants, es va considerar el paper que tenen en la gestió del recurs aigua pel que fa als aspectes referents a la qualitat, quantitat, oportunitat, garantia i sostenibilitat.

El regadiu també ha estat una “revolució” en aquelles zones rurals amb una agricultura de secà, baixa pluviometria i poca població. El regadiu ha estat un instrument per fixar població al territori, un recurs que ha permès cultivar finques de manera rendible, un aspecte que possibilita treballar la qualitat i seguretat de les produccions, i un motiu d’innovació i, per tant, d’altres oportunitats per a empreses dels voltants.

Tot plegat, va ser un punt de partida per treballar en la conscienciació de la societat civil, que ha de conèixer millor l’agricultura i el valor del regadiu com a model de producció agrària que permet crear i mantenir un espai econòmic i una producció agrària estable.