TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA | 25/10/2004  Ruralcat

Una prova pilot d'automatització integral de reg a través d'un sistema de ràdio

El Departament d'Agricultura i sis entitats més han finalitzat els treballs per a la implantació d¿una prova pilot d¿automatització integral del reg mitjançant un sistema de comandament centralitzat i comunicació via ràdio.

Aspersor de reg

Font: DARP

Aquestes sis empreses són Regs de Catalunya, SA, la Comunitat de Regants de Carrassumada de Torres de Segre, Sistemes Electrònics Progrés, SA, Riegos Iberia Regaber, SA, Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, SA i Soluziona Consultoria y Tecnologia SL. Aquest treball, al qual el DARP ha destinat 23.500 euros del Pla Anual de Transferència Tecnològica, s¿ha desenvolupat durant 3 anys (2002 a 2004) a la Comunitat de Regants de Carrassumada a Torres de Segre. El fet de poder disposar d¿una prova pilot en condicions reals ha permès avaluar la viabilitat del sistema via radio per a la gestió de xarxes de reg. A la vegada, les empreses tecnològiques han pogut millorar el seus sistemes per tal que s¿ajustin a les necessitats d¿aquest tipus de xarxa. Els resultats d¿aquesta experiència són pioners a nivell de l¿Estat espanyol i molt importants en el disseny i gestió de les noves infrastructures de reg i en la modernització de regadius tradicionals. L¿automatització de la gestió de l¿aigua de reg és un aspecte bàsic per a la millora en l¿eficiència de l¿ús de l¿aigua de reg. Els resultats d¿aquesta experiència s¿exposaran el proper dia 5 de novembre en una jornada que es realitzarà a Torres de Segre.