PESCA | 24/02/2020  Ruralcat

S’aprova el Pla de gestió del marisqueig del pop roquer del litoral central de Catalunya

Una veda adaptativa, un calador únic compartit i permisos especials per a la dedicació a la pesca professional i al marisqueig del pop roquer, entre les mesures establertes pel pla. A principis de mes també es va aprovar el Pla de gestió de la Sèpia de Pals i Roses.

Exemplar de pop roquer (font: DARP)

Exemplar de pop roquer (font: DARP)

El Ple del Comitè de Cogestió del pop roquer de la Catalunya Central ha donat llum verda al Pla de gestió i seguiment del marisqueig de pop roquer del litoral central de Catalunya. Les mesures previstes en el Pla s’aplicaran dins l’àmbit territorial de les confraries de pescadors de Cambrils, Tarragona, Torredembarra, Calafell, Vilanova i la Geltrú i Sitges, a les embarcacions d’arts menors dedicades al marisqueig de pop roquer amb cadups i nanses.

Amb l’elaboració del pla, es volen establir nous mecanismes de gestió pesquera, basats en principis ecosistèmics i de sostenibilitat biològica, al temps que socioeconòmica que permetin el manteniment del recurs i del propi sector pesquer. Entre les mesures més destacades que inclou el nou pla, hi ha la limitació del nombre d’embarcacions dedicades a aquesta pràctica. Això vol dir que no es podrà pescar sense un permís especial de vigència anual que serà emès per la Direcció General de Pesca i Afers Marítims. Inicialment, es podrà autoritzar un nombre màxim de 20 embarcacions distribuïdes per les confraries de pescadors segons la relació següent: 1 a Sitges, 6 a Vilanova i la Geltrú, 1 a Calafell, 3 a Torredembarra, 6 a Tarragona i 3 a Cambrils.

El Pla també proposa una veda adaptativa, en funció del seguiment científic que s’ha dut a terme en els darrers dos anys, que ha permès conèixer amb precisió l’estat de maduresa del pop en cada moment. Així, amb caràcter general, s’estableix un període mínim anual de 60 dies de veda, que podran efectuar-se de forma continuada o en dos o més períodes fraccionats. La principal curiositat d’aquest Pla ha estat la veda de femelles de dos mesos que es va fer l’estiu passat, que està enfocada a preservar exclusivament les femelles. La continuïtat d’aquest tipus de veda es decidirà després de primavera, a proposta dels pescadors.  

Un altre aspecte que aborda el Pla és la creació d’un calador únic compartit que abasta la totalitat de la costa compresa dins d’aquest àmbit, tot i que  es podrà fixar per acord de la Comissió Tècnica del Comitè de Cogestió un àmbit diferenciat.

El Pla també estableix els cadups i les nanses com a únics ormeigs de pesca professional i marisqueig dirigits a la captura de pop roquer, així com el nombre màxim d’aquestes arts que es podran embarcar, 1.000 cadups i 400 nanses, que es calcularan en funció de la tripulació i la tipologia del vaixell.

La normativa regula que la sortida i entrada de port de les embarcacions estigui compresa entre les 04.00 hores i les 13.00 hores i estableix un pes mínim d’un quilogram per al pop roquer capturat. Els individus de pes inferior al reglamentari seran retornats al mar.

El Pla ha estat treballat pel Comitè de cogestió del pop roquer, creat amb l’objectiu d’aconseguir un rendiment sostenible d’aquest recurs marí a través del control de la pesca i de l'increment de la selectivitat dels arts i que comporta la participació i implicació de l'Administració, del sector pesquer i dels col·lectius científic i associatiu.

Val a dir que es tracta del tercer comitè d’aquestes característiques que es crea des de la publicació el juny de 2018 del Decret de governança de la pesca professional. El primer va ser el Comitè de Gestió de la Sèpia de les Badies de Pals i Roses, seguit del Comitè de Cogestió del cranc blau a les Terres de l'Ebre. De fet, el primer comitè de la Sèpia va aprovar a principis d’aquest mes el Pla de gestió de la sèpia de Pals i de Roses, que estableix mesures tècniques de gestió i de seguiment de la pesca i el marisqueig professional i de la pesca recreativa de la sèpia des d’embarcació efectuada dins les badies de Pals i Roses, per garantir-ne així la conservació i sostenibilitat.

El Pla determina mesures com ara una veda d'espècie per a les flotes implicades que s’aplica per primera vegada, que posa límit al nombre d’exemplars o pes màxim per total de la captura autoritzada per a la pesca recreativa per a un període de dos mesos entre els mesos de setembre i octubre. La proposta també estableix la concessió de permisos especials per a la captura de sèpia segons criteris de dedicació històrica, l’ús de nanses i tresmall en pesca professional i la potera en la pesca recreativa, la compartició d’àmbit comú per a la captura de sèpia amb la possibilitat de mantenir l’àmbit de cada confraria o l’adaptació de les dimensions del tresmall i ormeigs a llums de malla més grossos per permetre’n l’escapada. 

Font: DARP