ENQUESTA PAC | 24/10/2004  Ruralcat

Els espanyols desconeixen la PAC però confien en els certificats de qualitat

Els ciutadans espanyols són els segons de la UE que menys coneixen la Política Agrària Comuna (PAC) i figuren entre els qui menys hi confien, segons una enquesta de l¿Eurobaròmetre realitzada fins 2003. Només un 21% n¿ha sentit parlar mentre la mitjana de la UE és un 54%.

Eurobaròmetre

Els millors informats sobre la PAC són els francesos (un 73% la coneix), seguits pels danesos (66%), irlandesos (66%) i holandesos (60%). Espanya és el segon país que confia menys que la PAC garanteixi que els aliments es comprin a un preu reduït (només un 15% dels ciutadans), juntament amb Portugal (9%). Finlàndia és el país més convençut (37%). No obstant això, un 33% dels espanyols considera que la PAC garanteix productes sans i un 41% pensa que els aliments que menja són segurs. Prop d'un 60% dels ciutadans d'Espanya, Bèlgica, Holanda i Alemanya estan d'acord amb que les decisions sobre agricultura i pesca es prenguin a la UE, mentre que són més partidaris que s'aprovin a nivell nacional a Finlàndia (21%), Àustria (38%), Suècia (39%) i el Regne Unit (39%). Els grecs (93%), els espanyols (89%) i els portuguesos (93%) són els que donen més suport perquè la UE intervingui per adaptar la producció agrícola a les necessitats dels consumidors. Tanmateix, Espanya és el país on va caure més (13 punts) el nombre de ciutadans favorables als canvis de la PAC, especialment la reforma aprovada l¿any 2003 que va introduir les ajudes que es paguen per hectàrea, independentment que l'agricultor produeixi o no. Un 48% opina que la PAC ha de servir perquè els agricultors conservin els camps, juntament amb els britànics (48%). Pel que fa a la qualitat, els espanyols són els segons que més saben el que són les Denominacions d'Origen (74%) i es troben entre els ciutadans més disposats a pagar per productes de qualitat (56%). En aquest sentit, són els que més confien en els certificats que l'acrediten (38%).