22 D'OCTUBRE | 21/10/2004  Ruralcat

Sisena edició del Màster en Agricultura Biològica de la UB

El proper 22 d¿octubre s¿iniciarà el màster en Agricultura biològica de la Universitat de Barcelona adreçat, especialment, a diplomats i llicenciats. El màster consta de classes teòriques, pràctiques i d¿una estança de pràctiques.

agricultura ecològica

Dissenyar models de gestió agrària més respectuosos amb el medi ambient amb l¿objectiu d¿harmonitzar la producció agrària, la conservació dels recursos naturals, el desenvolupament del món rural, la qualitat dels productes agrícoles i la seguretat alimentària. Són les línies estratègiques més destacades del programa d¿aquest màster, dirigit pel professor F. Xavier Sans del Departament de Biologia Vegetal, i pioner i únic en tot el panorama universitari a l¿Estat. Iniciat el 1999, està organitzat amb la col·laboració de la Societat Espanyola d¿Agricultura Ecològica i l¿Associació Vida Sana, i enguany es convoca la 6ª edició. Fins ara, el màster ha format prop d¿un centenar d¿experts, amb un programa semipresencial per facilitar la participació dels alumnes -agrònoms, biòlegs i experts en medi ambient sobretot- tant del país com de l¿estranger. Està impartit per experts de tot l¿àmbit internacional, i es divideix en mòduls temàtics, que inclouen les bases ecològiques dels sistemes agraris, protecció de cultius, tecnologia dels aliments, comercialització i màrqueting, perspectives de la producció biològica a Europa, etc. Al país, l¿agricultura biològica es va iniciar fa uns 25 anys, i és oficial des de l¿any 1991, quan apareix la normativa europea per regular el sistema de producció. Sorgeix com a resposta a l¿agricultura tradicional, a fi de trobar noves tècniques de producció agrària i ramadera de menys impacte sobre el medi ambient, més lligades amb l¿estabilitat ecològica del sistema de producció. Les tècniques de l¿agricultura ecològica també han contribuït a la recuperació de varietats tradicionals, l¿impuls de la ramaderia ecològica, l¿obtenció de productes lliures de contaminants i més saludables, etc, i són un vehicle per a la conservació del medi ambient en l¿entorn rural. És una agricultura de baixa intensitat --amb cultius molt competitius en determinades temporades¿ que afavoreix la reactivació socioeconòmica i ambiental de les zones rurals i l¿increment de la taxa d¿ocupació laboral. Es tracta d¿un sector amb una ràpida evolució al país. A l¿actualitat, hi ha prop de 700.000 ha i 17.000 productors, i el volum de producció comercialitzada arriba als 172,9 milions d¿euros. Andalucia, Extremadura, Aragó i Catalunya són les comunitats autònomes amb més superfície dedicada a cultius biològics. Els més abundants són els cultius de cereals, llegums i oliveres, mentre que a la ramaderia ecològica hi ha 1.776 explotacions (de boví i oví, sobretot). A l¿actualitat, al voltant del 90% de la producció nacional en agricultura ecològica té com a destí l¿exportació, i un dels reptes futurs és millorar les condiciones de comercialització i venda, i incentivar el nivell de consum dels productes de l¿agricultura ecològica al país.