SANITAT VEGETAL | 02/04/2014  RuralCat/DAAM

Comença la campanya de prospecció intensiva de fruiters

Aquesta campanya per a la detecció de possibles focus inicials de plagues de quarantena es desenvoluparà durant set mesos i comptarà amb la participació de 21 tècnics de camp i una persona de suport per al laboratori

Virus de la sharka en un presseguer. Font: DAAM

Virus de la sharka en un presseguer. Font: DAAM

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha iniciat en les diferents zones fructícoles catalanes, la campanya 2014 de prospecció intensiva de fruiters per a la detecció de possibles focus inicials de plagues de quarantena, especialment el foc bacterià i el virus de la sharka. Aquesta campanya es desenvoluparà durant 7 mesos i comptarà amb la participació de 21 tècnics de camp i 1 persona de suport per al laboratori.

 

Foc bacterià


El foc bacterià (Erwinia amylovora) és un organisme nociu de quarantena que ataca determinades plantes de la família Rosàcies entre les quals es troben alguns fruiters: perer, pomer, codonyer i nesprers, així com diverses plantes ornamentals i silvestres: Amelanchier, Chaenomeles, Cotoneaster, Crataegus, Cydonia, Eryobotrya, Malus, Mespilus, Photinia davidiana, Pyracantha, Pyrus i Sorbus. Els danys poden ser molt greus, especialment en perera, ja que produeix la mort de l’arbre atacat en un curt període de temps. No té cap efecte per a les persones en ser una malaltia exclusiva de les plantes.

Catalunya compta amb unes 23.000 hectàrees de plantacions de pera, poma i codonyer, molt susceptibles al foc bacterià, i en va tenir focus els anys 1998 i 1999 a Corbins i Torre-serona, posteriorment a la Cerdanya (tocant a França) i el 2007 a la zona fructícola de Girona. Tots aquests focus van ser totalment eradicats, però en la passada campanya 2013 es va trobar un total de 16 focus de foc bacterià, 15 a la demarcació de Lleida i un a la de Girona. No obstant, la Generalitat de Catalunya continua apostant per mantenir el territori català lliure d’aquesta malaltia, per la qual cosa aplicarà les mesures necessàries per a l’eradicació immediata i total dels possibles focus que puguin aparèixer aquest any i per a mantenir Catalunya amb l’estatus de Zona Protegida per al Foc bacterià.

Per tal d’evitar la introducció i propagació del foc bacterià és bàsica la detecció precoç dels focus i l’arrencada i crema immediata de les plantes afectades. També, en cas de trobar un focus s’estableix una zona de seguretat d’1 quilòmetre al voltant del mateix, i altres mesures extraordinàries per a evitar la propagació de la bactèria. L’estratègia d’eradicació comporta molts avantatges com la supervivència de les plantacions fruiteres d’espècies importants per a la fructicultura catalana com són la perera i la pomera, i el manteniment de l’activitat viverista per a poder comercialitzar planta arreu, entre altres.


Sharka

 

Per la seva banda, el virus de la Sharka (Plum Pox Virus PPV) causa una malaltia greu als fruiters de pinyol i altres plantes del gènere Prunus. Va ser identificat per primera vegada a Bulgària l’any 1915 i posteriorment a la majoria de països de l’Europa de l’Est i de la Mediterrània. A nivell mundial se l’ha detectat, entre altres països, a la Índia, Egipte, Tunísia, Canada, Estats Units, Argentina, Xile, etcètera. A l’Estat Espanyol, fins a l’any 2002 només s’havia detectat el tipus D (Dideron), però aquell any es va detectar alguns focus del tipus M (Marcus). I el 2008 es va detectar a Catalunya dos focus molt localitzats al Segrià i a la Ribera d’Ebre, el que va obligar a prendre mesures d’eradicació i a destruir les plantacions afectades.

Enguany, el Departament efectuarà novament una intensa campanya de prospecció de les plantacions de fruiters de pinyol per a detectar precoçment possibles nous focus d’aquest virus de la sharka i, en cas de trobar positius, procedirà a prendre les mesures d’eradicació establertes.

 

Mesures per part dels agricultors

 

Tot i la intensa prospecció de les plantacions fruiteres que el DAAM durà a terme enguany per a la detecció de possibles focus d’aquests dos organismes nocius, si algun agricultor o tècnic veu símptomes sospitosos d’aquestes dues malalties en les seves finques, ho ha de comunicar immediatament al personal tècnic del Servei de Sanitat Vegetal del Departament, directament o a través del tècnic de la seva Agrupació de Defensa Vegetal (ADV), per tal de procedir a la presa de mostres i a la seva tramesa al Laboratori de Sanitat Vegetal per a la seva anàlisi, i en cas d’un positiu, procedir ràpidament a prendre les mesures per a l’eradicació del focus.

Com a mesura preventiva, no s’ha de plantar plantes ornamentals susceptibles en espais públics ni carreteres. S’ha d’evitar el reg per aspersió i qualsevol pràctica que pugui afavorir l’aparició de floracions secundàries i, en cas que apareguin, és recomanable la seva eliminació immediata.