AJUTS AGROAMBIENTALS | 20/10/2004  Ruralcat

El DARP efectua els pagaments corresponents a determinades mesures agroambientals

El Departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca ha fet efectius durant la primera quinzena del mes d¿octubre els pagaments corresponents a determinades mesures agroambientals. El seu import total supera els 6,99 milions d¿euros i van adreçats a 7.187 explotacions.

Avellanes

Foto: DARP

Aquests ajuts s¿emmarquen dins del programa de mesures agroambientals a Catalunya que recull un nombre d¿actuacions encaminades a donar suport al manteniment i creixement de determinats sistemes productius més respectuosos amb el medi ambient i el paisatge, i amb una menor contribució a la generació d¿excedents. En aquesta línia, cal destacar els ajuts destinats al foment de la agricultura ecològica que afecten a 202 explotacions i a les quals el DARP pagarà globalment 671.412,76 euros.
Distribució per demarcacions
Demarcació Expedients Import (Euros)
Barcelona 26 64.320,56
Girona 17 25.676,52
Lleida 120 484.843,52
Tarragona 23 38.855,72
Terres de l'Ebre 16 57.716,44
TOTAL 202 671.412,76

Durant aquesta primera quinzena del mes d¿octubre també s¿ha fet efectiu el pagament dels ajuts a la lluita contra l¿erosió en el conreu de l¿avellaner pels quals el DARP ha pagat 1.211.588,88 euros en concepte d¿ajuts i dels quals en seran beneficiàries 2.771 explotacions.
Distribució per demarcacions
Demarcació Expedients Import (Euros)
Barcelona 8 4.595,36
Girona 38 44.822,56
Lleida 12 5.193,56
Tarragona 2.597 1.102.222,28
Terres de l'Ebre 116 54.755,12
TOTAL 2.771 1.211.588,88

Finalment, també s¿ha efectuat el pagament dels ajuts destinats a la producció integrada, els quals beneficiaran a 4.214 explotacions a les quals el DARP pagarà 5,113 milions d¿euros.
Distribució per demarcacions
Demarcació Expedients Import (Euros)
Barcelona 36 35.648,88
Girona 170 433.643,76
Lleida 2.504 3.441.371,00
Tarragona 1.237 767.584,04
Terres de l'Ebre 267 434.806,00
TOTAL 4.214 5.113.053,68