ACORD DE GOVERN | 19/10/2004  Ruralcat

Aprovades concentracions parcel·làries de zones regables al canal Segarra-Garrigues

El Govern ha aprovat la concentració parcel·lària de dues zones regables als termes municipals de Llardecans (el Segrià) i Cogul (Les Garrigues) i l¿ampliació i modificació de dues concentracions parcel·làries més a dos municipis de La Noguera, Artesa de Segre i Foradada, en el marc del canal Segarra-Garrigues.

La primera de les concentracions parcel·làries correspon a la zona regable del terme municipal de Llardecans, la qual afectarà a un total de 155 propietaris, amb una superfície a concentrar de 1066 Ha. La segona és la que es durà a terme a la zona regable del terme municipal del Cogul, la qual afectarà a un total de 145 propietaris, amb una superfície a concentrar de 1192 Ha. Pel que fa a les ampliacions, una d¿elles es durà a terme al municipi d¿Artesa de Segre, on l¿any 2002 la superfície a concentrar era de 686 Ha. i afectava a un total de 187 propietaris. Amb el que s¿ha aprovat avui la superfície a concentrar serà de 1175 Ha. i afectarà un total de 267 propietaris. L¿altra ampliació es durà a terme al municipi de Foradada, on l¿any 2001 la superfície a concentrar era de 387 Ha. i afectava a un total de 109 propietaris. Amb l¿aprovació d¿avui la superfície a concentrar serà de 631 Ha. i afectarà un total de 129 propietaris.