6 DE NOVEMBRE | 19/10/2004  Ruralcat

XIV Trobada de cunicultors de Catalunya a Tortosa

El proper 6 de novembre Tortosa acollirà la XIV Trobada de cunicultors de Catalunya que tractarà el nou marc normatiu que regula diferents aspectes de l¿activitat ramadera com la sanitat, el benestar animal i la protecció del medi ambient. La inscripció es pot fer fins el 6 de novembre.

XIV Trobada de cunicultors de Catalunya

En aquest darrer aspecte, la Llei 3/98 de la Intervenció Integral i de l¿Administració Ambiental integra els continguts que recollien diverses normatives aplicables pel reglament d¿activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses, simplificant així les càrregues administratives dels particulars i agilitant els tràmits administratius. El seu àmbit d¿aplicació també afecta a sectors industrials, miners, recreatius i de gestió de residus.. Pel que fa al sector agrícola i ramader, regula les infraestructures, els equipaments, els residus, les emissions i la situació geogràfica, entre d¿altres. La presentació de la jornada tindrà lloc a les 16:15h, a càrrec del Sr. Salvador Puig, director general de Producció, Innovació i Indústries Agroalimentàries del DARP. Tot seguit, a les 16:30h, el Sr. Francisco Sanz, representant del sector productiu de la llotja de Bellpuig, parlarà del funcionament de la taula de contracció de preus de conill de la llotja de Bellpuig. A les 17:15h, l¿adaptació de les explotacions cunícoles a la Llei 3/98 de 27 de febrer centrarà la ponència del Sr. Agustí Bel Beltran, responsable de l¿Oficina de gestió ambiental unificada de les Terres de l¿Ebre (OGAU). A continuació, a les 18h, el Sr. Xavier Mora, professor adjunt de la Facultat de Veterinària de Bellaterra i membre d¿ASVET, parlarà dels aspectes tècnics de la Llei 3/98. Finalment, a les 19h, s¿obrirà el torn de preguntes en un col·loqui moderat pel Sr. Manel Terrado, vicepresident de la Federació d¿Associacions de Cunicultors de Catalunya. Per tal de facilitar l¿organització, la previsió del local i la documentació a lliurar, cal formalitzar la inscripció abans del dia 6 de novembre trucant al telèfon de l¿associació de cunicultors de Catalunya: 93 204 48 20 i 93 268 47 30. Per a més informació podeu consultar el pdf adjunt amb el díptic del programa o bé posar-vos en contacte amb l¿organització.
Departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca
Oficina Comarcal del Baix Ebre

Plaça Alfons XII, 7
43500 Tortosa
Tel. 977 44 21 16
abebre.darp@gencat.net
Oficina Comarcal del Montsià
Sant Pere, 41
43870 Amposta
Tel. 977 70 25 07
amontsia.darp@gencat.net
Assessorament Rural i Innovació Tecnològica
Av. Catalunya, 50
43001 Tarragona
Tel. 977 25 04 12
anton.ballve@gencat.net