PLA D'ACTUACIÓ DE LA FRUITA DOLÇA | 19/10/2004  Ruralcat

El DARP crea un registre de plantacions frutícoles

El conseller Siurana afirma que el registre de plantacions serà l¿element inicial del Pla de Reconversió Varietal. Aquesta acció ha de servir com a eina per a buscar l¿equilibri entre l¿oferta i la demanda d¿algunes varietats, sobretot la pera i la poma.

Fruita dolça, pomes

Font: DARP

Aquest registre de plantacions ha de contenir totes les parcel·les de fruita existents a Catalunya amb indicació de la seva espècie i varietat. D¿aquesta manera es podrà conèixer el potencial productiu de les plantacions a partir de dades tècniques, com ara l¿edat de la plantació, el marc de plantació, el sistema de formació i reg, així com els propietaris. Les dades es podran connectar amb un Sistema d¿Informació Geogràfica (SIG) per tal de poder situar de forma gràfica les parcel·les sobre el plànol. Així mateix, l¿actualització de les dades del registre es realitzarà a partir de la visita en camp de les parcel·les. Això es farà aprofitant les campanyes de prospecció del foc bacterià, les campanyes de prospecció d¿altres patògens, les campanyes de confusió sexual o durant les visites específiques per l¿actualització del registre. Aquestes novetats s¿han presentat en el marc de la Taula de la Fruita celebrada a Lleida. En aquesta reunió entre les organitzacions agràries catalanes (Unió de Pagesos, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya i ASAJA) i l¿administració pública, el comissionat de Relacions Professionals i Exteriors del DARP, Josep Presseguer ha reiterat la voluntat que tenen de duu a terme aquest pla. També ha explicat que prova d'això és que la Taula de la Fruita ja s¿ha reunit en tres ocasions i que en els últims mesos des del DARP s¿han mantingut contactes amb el MAPA per estudiar la millor viabilitat del projecte.