11 I 12 DE NOVEMBRE | 18/10/2004  Ruralcat

II Congrés Nacional de Prevenció de Riscos Laborals al Sector Agroalimentari

El Palau de Congresos de Lleida acull els propers 11 i 12 de novembre el II Congrés Nacional de Prevenció de Riscos Laborals al Sector Agroalimentari. Serà un punt de trobada per a les diferents institucions, agents socials i professionals relacionats amb la seguretat i la salut dels treballadors del sector agroalimentari.

Congrés Prevenció de Riscos Laborals

L¿objectiu és aprofundir en el coneixement de l¿actual situació, tenint en compte els canvis tècnics i legislatius. Així es trobaran solucions generals per tal d'eradicar els accidents i les malalties en l¿àmbit del professional agroalimentari. Dijous i divendres hi haurà dos moments importants amb la celebració de les dues taules rodones. La del primer dia serà a les 16.30h i es parlarà sobre les solucions per tractors sense estructures de protecció. Hi intervindran membres de les institucions públiques més importants d¿Espanya. La taula rodona del segon dia tindrà lloc a la mateixa hora i s'exposarà la seguretat i salut de la dona al camp i en la indústria agloalimentària. Aquesta segona, serà a càrrec d¿importants membres de la sanitat pública i privada. Els altres actes del congrés seran els següents:
Dijous 11
 • 10h. Els Riscos Laborals del Sector Agrícola a la Unió Europea. Sra. Marta Urrutia Diego, Cap de Projectes de l¿Agència Europea per la Seguretat en el Treball.

 • 11h. Nou marc normatiu de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i altres modificacions. Anàlisi jurisprudencial de les darreres sentències. Sr. Alberto Paramio Paramio, Inspector de Treball i Seguretat Social del Ministeri de Treball i Assumptes Socials.

 • 12.15h. Present i futur de la prevenció de riscos laborals a Espanya (Referència al sector Agroalimentari.) Sr. Mario Grau Ríos, Subdirector Tècnic de l¿Institut nacional de Seguretat i Higiene en el Treball.

 • 13.15h. Polítiques preventives del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya. Sra. Maria del Mar Serna Calvo, Directora General de Relacions Laborals de la Generalitat de Catalunya.


 • Divendres 12
 • 9h. Investigació en matèria preventiva per l¿agricultura i ramaderia. Sr. Enrique Alday Figueroa, Cap de la Unitat de Neumologia i Alergia Laboral del centre nacional de noves tecnologies de Madrid.

 • 10h. Els seveis de prevenció mancomunats. Sr. Francisco Moreno García, Director de l¿Institut de Seguretat i Salut Laboral de la Regió de Múrcia.

 • 11.15h. Vigilància de la salut en el medi rural. Sr. Juan José Alvarez Sáenz, Director de l¿Escola Nacional de Medicina en el Treball - Institut de Salut Carlos III.

 • 12.15h. La contractació en origen i el compromís empresarial (la immigració en el sector agroalimentari, especial tractament). Sr. Joan Josep Vergé i Oms, Responsable d¿Adminsitració i Serveis, temporers i Cooperativisme de la Unió de Pagesos.

 • 13.15h. La cultura de la prevenció al sector agroalimentari. Plans de programes de divulgació, informació i formació. Sr. Angel Garcia-Fogeda Prado, President del Consell General de Col·legis Oficials d¿Enginyers Tècnics Agrícoles d¿Espanya.


 • A part d¿aquestes ponències hi haurà unes comunicacions tècniques a les sales Segrià i Veyrat del Palau de Congressos de Lleida. També s¿organitzarà a la planta baixa del Palau de Vidre una jornada de portes obertes per a agricultors, ramaders i professionals relacionats amb el sector agroalimentari. Per a més informació podeu consultar el document adjunt amb el programa del congrés o bé posar-vos en contacte amb l'organització.
  Secretaria Permanent del Congrés
  Consell General de Col·legis Oficials d'Enginyers Tècnics Agrícoles d'Espanya
  Fundació IDEA
  c/ Núñez Morgado, 3 2n B
  28036 Madrid
  Tel. 91 323 28 28
  CGCOITAE@cgcoitae.es
  fundacionidea@fundacionidea.com
  Secretaria en seu del Congrés
  Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles de Catalunya (Demarcació de Lleida)
  Passeig de Ronda, 170
  25008 Lleida
  Tel. 973 24 32 39 / 970 22 80 83
  lleida@coetagricoles-cat.es