DOSSIER TÈCNIC | 26/02/2020  Ruralcat

Dossier Tècnic nº 101: “Alternatives als cultius tradicionals de cereals d’hivern a Catalunya”

El monogràfic repassa les diverses alternatives als cultius tradicionals d’hivern, com la colza, el blat dur i l’espelta, que pretenen ser un complement que contribueixi a millorar la rendibilitat de les explotacions cerealistes.

Aquest dossierrealitzat amb la col·laboració de l’IRTA, està dedicat a la diversificació dels cereals d’hivern que, a banda de ser una pràctica me­diambiental establerta per la nova PAC, suposa també una millor protecció de l’explotació enfront de les oscil·lacions dels preus, així com de les inclemèn­cies climàtiques o fitosanitàries que poden afectar els cereals.

Els articles d’aquest Dossier tècnic aporten informació sobre la colza, el blat dur i l’espelta, com a exemples de cultius complementaris als convencionals que compleixen amb els re­quisits anteriors. La colza com a cultiu beneficiós a l’hora d’integrar-lo a les rotacions i el seu interès com a alternativa al monocultiu de cereal, l’espelta com a una de les noves demandes per part dels con­sumidors i el blat dur com a producte demandat per la nostra indústria.

A la publicació es vol posar a posar l’abast del sector tota la informació possible perquè aquelles explotaci­ons que ho considerin puguin incor­porar aquests cultius a les seves produccions.

Finalment, el dossier es completa amb l’entrevista a Joan Guillaumet, President de Ceràlia i de l’Associació Catalana de Multiplicadors de Llavors de Cereals (ACMLLC), a més de membre dels Grups Operatius “DURCAT: Abastiment de la demanda de blat dur mitjançant producció de proximitat de baix impacte ambiental, cadenes curtes de distribució, i total traçabilitat” a Catalunya, i “PANECO: Millora de la qualitat de blat tou ecològic en secans frescals” d’àmbit estatal. En aquesta entrevista Guillaumet parla sobre el mercat del cereal a Catalunya i les seves perspectives de futur.

El Dossier Tècnic és una publicació del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, de caràcter monogràfic sobre aspectes rellevants de l’activitat agrària, ramadera, alimentària, pesquera, forestal i del món rural, realitzada amb la col·laboració d’experts de l’administració, de universitats i centres de recerca i del sector.

Font: RuralCat