DOSSIER TÈCNIC | 26/02/2020  Ruralcat

Dossier Tècnic nº 101: “Alternatives als cultius tradicionals de cereals d’hivern a Catalunya”

El monogràfic repassa les diverses alternatives als cultius tradicionals d’hivern, com la colza, el blat dur i l’espelta, que pretenen ser un complement que contribueixi a millorar la rendibilitat de les explotacions cerealistes.

Aquest dossierrealitzat amb la col·laboració de l’IRTA, està dedicat a la diversificació dels cereals d’hivern que, a banda de ser una pràctica me­diambiental establerta per la nova PAC, suposa també una millor protecció de l’explotació enfront de les oscil·lacions dels preus, així com de les inclemèn­cies climàtiques o fitosanitàries que poden afectar els cereals.

Els articles d’aquest Dossier tècnic aporten informació sobre la colza, el blat dur i l’espelta, com a exemples de cultius complementaris als convencionals que compleixen amb els re­quisits anteriors. La colza com a cultiu beneficiós a l’hora d’integrar-lo a les rotacions i el seu interès com a alternativa al monocultiu de cereal, l’espelta com a una de les noves demandes per part dels con­sumidors i el blat dur com a producte demandat per la nostra indústria.

A la publicació es vol posar a posar l’abast del sector tota la informació possible perquè aquelles explotaci­ons que ho considerin puguin incor­porar aquests cultius a les seves produccions.

Finalment, el dossier es completa amb l’entrevista a Joan Guillaumet, President de Ceràlia i de l’Associació Catalana de Multiplicadors de Llavors de Cereals (ACMLLC), a més de membre dels Grups Operatius “DURCAT: Abastiment de la demanda de blat dur mitjançant producció de proximitat de baix impacte ambiental, cadenes curtes de distribució, i total traçabilitat” a Catalunya, i “PANECO: Millora de la qualitat de blat tou ecològic en secans frescals” d’àmbit estatal. En aquesta entrevista Guillaumet parla sobre el mercat del cereal a Catalunya i les seves perspectives de futur.

El Dossier Tècnic és una publicació del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, de caràcter monogràfic sobre aspectes rellevants de l’activitat agrària, ramadera, alimentària, pesquera, forestal i del món rural, realitzada amb la col·laboració d’experts de l’administració, de universitats i centres de recerca i del sector.

Font: RuralCat

El més llegit

Publicada la fitxa tècnica “Desherbatge mecànic dels cereals d’hivern amb la grada de pues flexibles”

L’Oficina de l’Agricultura de Precisió es renova amb un disseny més visual i nous continguts

Les dones representen el 40% de l’ocupació al sector agroalimentari català