FONS ESTATALS | 17/10/2004  Ruralcat

Aprovat el repartiment de 21,6 milions d'euros per a programes agraris i pesquers

El Consell de Ministres ha aprovat la distribució entre les Comunitats Autònomes de 21.649.512,46 euros destinats a fomentar l'associacionisme agrari, millores en el sector hortofrutícola i oleícola, programes d'eradicació de malalties i ajudes a la flota que pescava al Marroc.

Repartiment de fons estatals

Aquests fons corresponen als crèdits del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) per al compliment de plans i programes conjunts, referits a competències de les Autonomies. El Consell de Ministres els ha aprovat segons els criteris adoptats en la Conferència Sectorial de Pesca celebrada el 26 de juliol i la Conferència d'Agricultura i Desenvolupament Rural celebrada el 13 de setembre de 2004. En concret s'ha aprovat la transferència de 1.802.120 euros per a la promoció de noves tecnologies i racionalització de l'ús de mitjans de producció agrícoles, pel que fa a maquinària i equips agraris. En el capítol de l'associacionisme agrari es distribueixen 4.976.000 euros, entre els quals es troba una assignació complementària a Castella-Lleó, destinada a agrupacions de productors de patata, i una altra a la Comunitat Valenciana, per agrupacions de flors. Per als programes de millora del sector de fruits de closca i de les garrofes es distribuiran 3.785.768,46 euros. Per a la millora dels sectors hortofrutícola i oleícola, 4.500.000 euros. Pel que fa a la ramaderia, s'ha aprovat el repartiment de 1.349.413 euros per a la reproducció i selecció animal (rendiment lleter) i 2.596.153 euros per a l'engegada de programes estatals d'eradicació de malalties dels animals, que inclouen programes de lluita contra la malaltia d¿Aujeszky, i de vigilància i control de les Encefalopaties Espongiformes Transmissibles dels animals. Finalment, en pesca es transfereixen 2.640.058 euros destinats a la flota que pescaba en aigües del Marrioc. L¿objectiu és atendre la necessitat de finançament manifestat per Andalusia per a la concessió i pagament de les ajudes socioeconòmiques previstes. Dades de les distribucions a Catalunya

Promoció de noves tecnologies i racionalització de l'us de mitjans de producció agrícoles
219.000,00
Foment de l'associacionisme agrari
 384.788,00
Millora del sector de fruits de closca i de les garrobes
 619.821,08
Reproducció i selecció animal
 112.469
 TOTAL GENERAL (euros) 
1.336.078,08

  • Annex I: taula del repartiment dels fons estatals entre les CC.AA.
  • Annex II: taula del repartiment dels fons estatals entre les CC.AA.


  •