SANITAT VEGETAL | 08/04/2014  RuralCat/DAAM

Premis per a la ràpida detecció del míldiu de la vinya

Es convoquen els premis per a la ràpida detecció del míldiu de la vinya corresponents a l'any 2014. En els avisos fitosanitaris de cada zona s'informarà sobre els terminis vàlids de localització de les primeres infeccions de míldiu, que variaran en funció de les circumstàncies específiques de cada any i zona

El control del míldiu de la vinya (Plasmopara viticola) exigeix determinar els moments més adients per realitzar els tractaments contra aquest fong; és un factor bàsic per al bon resultat d’aquest sistema la localització de les primeres taques de míldiu o infeccions primàries.

Per tal de detectar al més aviat possible l’inici de l’epidèmia, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural estableix anualment premis per detectar les primeres taques de míldiu, la qual cosa suposa conèixer quina és la primera pluja contaminant a cada zona vitícola.

El conjunt de premis a atorgar estan dotats amb un total de 3180€. S'atorgarà un primer premi a qui localitzi la primera taca de míldiu de la vinya a cada zona vitícola representativa i diversos segons premis per taques secundàries d'acord amb la distribució per demarcació territorial.

La quantia de cadascun dels premis és la següent:

  • Barcelona un premi de 190,00€ i nou premis de 70,00€.
  • Catalunya Central un premi de 190,00€ i un premi de 70,00€.
  • Girona un premi de 190,00€ i un premi de 70,00€.
  • Tarragona tres premis de 190,00€ i tres premis de 70,00€.
  • Les Terres d'Ebre dos premis de 190,00€ i dos premis de 70,00€.
  • Lleida 1 premi de 190,00€ i 5 premis de 70,00€.

En els avisos fitosanitaris de cada zona s’informarà sobre els terminis vàlids de localització de les primeres infeccions de míldiu, que variaran en funció de les circumstàncies específiques de cada any i zona.

Aquests premis es convoquen per l'ORDRE AAM/93/2014, de 19 de març, per la qual es convoquen els premis per a la ràpida detecció del míldiu de la vinya corresponents a l'any 2014. (DOGC Núm. 6595 - 2.4.2014)