60.000 EUROS EN BEQUES | 19/05/2010  Ruralcat

El DAR convoca les beques per a estades de recerca i perfeccionament en els àmbits de política agrària i desenvolupament rural

El Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) ha obert la convocatòria de beques per a estades de recerca i de perfeccionament professional en els àmbits de política agrària i desenvolupament rural, i n'ha aprovat les bases, com publica avui el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Es tracta, en concret, d'una beca per a estada de recerca i 20 de perfeccionament en els camps esmentats. El 18 de juny s'esgota el termini per a presentar les sol·licituds.

ma i ordinador

 

El Departament vol potenciar la formació especialitzada de professionals, investigadors i estudiants universitaris en els camps de la política agrària i del desenvolupament rural, amb la qual cosa contribueix a l'especialització i perfeccionament de coneixements i tècniques. D'aquesta manera, es pretén afavorir el reforçament i l'ampliació del coneixement i la formació dels professionals, investigadors i estudiants universitaris en l'àmbit agrari i rural; potenciar l'existència d'un teixit professional en aquest àmbit que pugui traslladar al terreny pràctic els coneixements adquirits i l'experiència assolida, i repercutir positivament en el desenvolupament del sector agrari i del món rural en general.
 
Per a assolir aquest objectiu, el DAR considera idònia la convocatòria de beques per a estades de recerca postdoctoral fora de Catalunya i l'Estat espanyol, i per al perfeccionament professional en els àmbits esmentats. Es dóna prioritat a camps d'estudi relacionats amb la producció agrària, indústria agroalimentària, desenvolupament rural i pesca marítima. L'import global d'aquestes beques és de 60.000 euros.
 
Així, pel que fa a la modalitat de beca per a estada de recerca postdoctoral fora de Catalunya i l'Estat espanyol, es tracta d'una beca, en règim de concurrència competitiva, per estada de recerca en universitats, centres de recerca o empreses estrangeres. L'import de la beca es distribuirà amb assignacions bàsiques centrades en un import mensual brut de 2.000 a 3.000 euros, en funció del país de destinació, i l'ajut de viatge d'anada i tornada, amb un import màxim de 3.500 euros. La beca tindrà una durada d'entre sis mesos i un any. La persona beneficiària ha d'iniciar l'estada dins del període comprès entre la data de comunicació de la resolució i l'1 de novembre de 2010.
 
Quant a la modalitat de beques de perfeccionament, es tracta de 20 beques en règim de concurrència competitiva per fer estudis del tercer cicle d'una universitat catalana. L'import de la beca pot arribar fins a un 80% del cost de la matrícula dels estudis que es realitzaran, i que han de tenir una durada superior a tres mesos.
 
En aquesta convocatòria s’introdueix com a novetat la utilització de mitjans electrònics via Internet per a la presentació de les sol·licituds, a través de l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT) de la Generalitat (accessible directament des de l'adreça http://ovt.gencat.cat, així com a través del portal d'Internet http://www.gencat.cat/), amb els avantatges que això representa a l'hora de fer el tràmit davant del DAR.