ORGANISMES | 14/10/2004  Ruralcat

L¿IRTA i l¿ALLIC signen un conveni de col·laboració

El conseller d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca, Antoni Siurana, va presidir ahir la signatura d¿un conveni de col·laboració entre l¿Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) i l¿Associació Interprofessional Lletera de Catalunya (ALLIC) a la seu del DARP a Barcelona.

Sala de munyir

Foto: USDA

L'objecte d'aquest conveni és establir la relació de col·laboració entre l'ALLIC i l'IRTA, amb el suport del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per l'elaboració d'estudis i investigacions a partir de les dades de les analítiques de la llet fetes per l'ALLIC i de les pròpies mostres recollides, amb els següents objectius: 1. Extraure, analitzar i elaborar informació i conclusions que permetin establir plans i programes d'actuació encaminats a la millora del sector lleter a Catalunya. 2. Desenvolupar i posar a punt tècniques analítiques de detecció de nous paràmetres i elements que ajudin a l'elaboració de plans de millora de la qualitat de la llet i també detecció de l'estat sanitari dels animals i, en general, de les explotacions, així com la definició i implantació de programes de millora de la sanitat de les explotacions lleteres de Catalunya. El sector professional lleter (productors i sector transformador) va impulsar la creació de l¿Associació Interprofessional Lletera de Catalunya (ALLIC) l'any 1.988. L'ALLIC recull diàriament mostres de la producció lletera de Catalunya, el que significa un esforç important de logística, tramesa i anàlisis i que es constitueix en una important font de dades i informació per enfocar l'adequada millora del sector lleter a casa nostra. D¿altra banda, l'IRTA és l'organisme d'investigació i desenvolupament tecnològica creat per la Generalitat de Catalunya l'any 1985 que té com objectiu impulsar la recerca i el desenvolupament i convertir-se en un instrument eficaç al servei de la modernització dels diferents sectors i la millora de la competitivitat de les explotacions agràries catalanes així com la millora en general del benestar de la població. El responsable de l¿Administració agrària catalana va expressar la importància que significa pel sector lleter endegar un procés de col·laboració que permeti, a partir de l'important esforç que significa l'existència de les dades analítiques de les explotacions lleteres catalanes captada per ALLIC, impulsar les activitats d'anàlisi tècnic, deducció de conclusions i investigació de nous paràmetres que condueixin a una millora en general del sector lleter a Catalunya.