TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA | 28/02/2020  Ruralcat

Primeres jornades del 2020 de l’Oficina del Regant

Durant aquests primers dies de l’any s’han realitzat tres jornades a diferents àrees d’influència de diferents zones de reg de Catalunya. L’Oficina del Regant – EA de Tàrrega adapta la transferència tecnològica a la diversitat dels regadius del territori i, sempre que és possible, l’objectiu és donar resposta a les necessitats de formació i transferència del sector del reg

Les jornades volen donar resposta a les necessitats de formació i transferència del sector del reg

Les jornades volen donar resposta a les necessitats de formació i transferència del sector del reg

La primera jornada realitzada el passat 15 de gener va tenir lloc a la Cooperativa d’Artesa  de Segre dins els Dies del Reg del Segarra Garrigues amb la temàtica de panís i alfals. En aquesta jornada l’objectiu era presentar experiències en cultius extensiu en la zona del Segarra Garrigues, tant en temes de plagues més importants en la zona d’influència en el cultiu del panís, com una correcta fertilització del cultiu del panís amb la nova normativa de dejeccions ramaderes. També es va presentar el resultats productius i econòmics d’un assaig d’alfals i de panís a la zona del Segarra Garrigues. Aquesta jornada va comptar amb la presència d’una setantena de productors de la zona amb una bona valoració.

La segona i tercera jornada van coincidir el dia 13 de febrer, una a Jesús (Tortosa) i l’altra a Seròs. La primera d’aquestes jornades titulada “El reg en l’olivera”, organitzada conjuntament amb l’EMD de Jesús i la Comunitat de Regants del Xerta – Sènia, va abordar la temàtica del reg en olivera, mentre que la jornada “Producció de pistatxos en regadiu”, organitzada per l’Ajuntament de Seròs i el Grup Borges, sobre el cultiu del pistatxer en el marc del Projecte Pistatxo de BAIN. Totes dues sessions responien a les demandes del territori per la diversificació de cultius, la millora de l’eficiència en l’ús de l’aigua de reg i la necessitat de la transferència del coneixement per la millora del desenvolupament territorial i econòmic de les diferents àrees de reg de Catalunya.

En la jornada de Jesús, emmarcada dins la XXV Fira de l’Oli i IV Fira de la Garrofa de les Terres de l’Ebre, es va parlar del reg en plantacions d’oliveres tradicionals i intensives, on es va comentar la millora productiva d’un cultiu tradicional mediterrani en l’aprofitament de l’aigua de reg i dels nous sistemes de producció més intensius possibles per l’existència de la possibilitat de regar. En aquesta jornada va assistir-hi una setantena de productors de la zona amb una bona valoració.

La jornada de Seròs es va centrar a explicar la viabilitat del cultiu del pistatxo com a alternativa als arbres fruiters. Es van abordar aspectes com quina rendibilitat i productivitat es considera adequada, també es van exposar els avantatges i inconvenients que hi ha en aquest cultiu, com l’entrada en producció més tard però obtenint més anys de plena producció. També es va exposar quin mercat en creixement disposa i la possibilitat de venda que té en el mercat. Aquesta jornada va despertar molt interès i va comptar amb la presència de 120 persones de l’àrea d’influència.

Font: Oficina del Regant

Informació relacionada