27 D'OCTUBRE | 13/10/2004  Ruralcat

Jornada tècnica sobre l¿impacte ambiental dels conreus hortícoles sota hivernacle

El centre de l¿IRTA de Cabrils celebra el proper 27 d¿octubre una jornada tècnica sobre l¿impacte ambiental en els conreus hortícoles sota hivernacle. La jornada assessorarà als professionals del sector sobre les possibilitats de fer un cultiu més sostenible amb el medi ambient.

Jornada tècnica sobre l¿impacte ambiental dels conreus hortícoles sota hivernacle

Els estudis realitzats mostraran que tenint en compte les condicions climàtiques, la proximitat als mercats i la mínima dependència dels recursos energètics contaminants és possible fer productes hortícoles respectuosos mediambientalment. La presentació es farà a les 17:30h amb l¿assistència del director del Centre de Cabrils de l¿IRTA, el Sr. Joan Juli Bonet. Tot seguit, a les 17:45h, hi haurà una ponència sobre la quantificació de l¿impacte ambiental d¿un cultiu sota hivernacle a càrrec de la Sra. Assumpció Antón, del departament de Tecnologia del Centre de Cabrils de l¿IRTA. A les 18:15h, el Sr. Pere Muñoz, del departament de Tecnologia Hortícola de l¿IRTA a Cabrils, parlarà de la fertilització nitrogenada en un conreu de tomàquet sota hivernacle. Posteriorment, a les 18:45h, el Sr. Oriol Marfà, també del departament de Tecnologia Hortícola, exposarà els conreus sense sòl, amb i sense recirculació i el seu impacte ambiental. Abans de cloure la jornada, el Sr Jordi Colomer, tècnic de Medi Ambient de l¿Ajuntament de Vilassar de Mar, explicarà a les 19:15h el sistema de recollida de plàstics d¿hivernacle. Per a més informació podeu consultar el pdf adjunt amb el díptic de la jornada o bé posar-vos en contacte amb l¿organització.
IRTA Departament de Tecnologia Agrícola
Ctra. de cabrils s/n
08348 Cabrils (Barcelona)
Tel. 93 750 75 11
pere.munoz@irta.es