AJUTS RURALS | 12/10/2004  Ruralcat

El DARP ha aprovat 6 sol·licituds d'ajuts del programa PRODER al Solsonès

El Departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca ha aprovat un total de 6 sol·licituds d¿ajuts del programa PRODER de desenvolupament rural a la comarca del Solsonès. La inversió que es generarà serà de 761.916,33 euros, amb una subvenció total concedida de 230.806,05 euros.

Conreu en hivernacle

Font: DARP

Amb la finalitat de generar noves fonts de rendes en el món rural i potenciar el desenvolupament dels diferents territoris rurals a Catalunya, es disposa de dues eines impulsades pel DARP. Són la iniciativa LEADER PLUS i l¿aplicació del Programa de Desenvolupament Rural a Catalunya mitjançant un programa local anomenat PRODER. Les línies de desenvolupament rural que impulsa el programa PRODER són la diversificació de les activitats en l¿àmbit agrari, per a l¿augment de llocs de treball i ingressos alternatius; el foment del turisme i l¿artesania no agroalimentària, i el foment de la transformació i comercialització de productes agroalimentàris. La promoció i gestió d¿aquests programes es realitza mitjançant els Grups d¿Acció Local, que actuen com a transmissors de l¿estratègia de desenvolupament rural i són els responsables de la seva aplicació. Aquests grups tenen personalitat jurídica pròpia i hi participen tant entitats privades com administracions locals. D¿aquesta forma amb l¿aplicació d¿ambdós programes s¿aconsegueix actuar coordinadament entre l¿Administració pública i el sector privat i, el que resulta més important, es gestionen els recursos des del propi territori.

Informació relacionada