PRODUCCIÓ ECOLÒGICA | 14/04/2014  CCPAE

La CE proposa una nova normativa i un pla d'acció per a la producció ecològica

Des de Catalunya, el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica CCPAE, juntament amb el DAAM i el sector, està estudiant els canvis per assenyalar com afectarien i marcar una posició al respecte

L'eurofulla

El comissari d'Agricultura i Desenvolupament Rural de la Comissió Europea (CE), Dacian Ciolos, ha anunciat una millora en la normativa sobre producció i etiquetatge ecològics de la Unió Europea (UE) i un Pla d'Acció europeu per al sector. Aquesta proposta ha nascut de la consulta ciutadana iniciada l'any 2012 i reunions amb experts de la producció ecològica.

Segons Ciolos, les noves mesures que proposen persegueixen mantenir la confiança dels consumidors i dels productors i facilitar els agricultors la conversió a la producció ecològica. "Aquest conjunt de mesures és bo per als consumidors i per als agricultors", expressava Ciolos, afegint que "els primers tindran majors garanties sobre els aliments ecològics produïts i venuts a la Unió Europea, i els productors i minoristes podran accedir a un mercat més ampli, a la UE i fora d'ella".

Pel que fa a l'estratègia general, la CE ha anunciat un pla d'acció que entrarà en vigor aquest mes d'abril i que preveu informar millor el sector sobre les iniciatives de desenvolupament rural i de política agrícola de la UE que fomenten l'agricultura ecològica, promoure la investigació i la innovació en el sector i estimular el consum d'aliments bio, especialment als centres escolars.

 

Canvis destacats de la proposta inicial de nova normativa per a la producció ecològica

 

Entre els canvis que afectarien especialment a Catalunya, es trobem els següents:

  • Es vol anar cap a una alimentació animal regional: la nova proposta estableix que fins el 90% (ara el 60%) d'alimentació en el cas d'animals herbívors i el 60% (ara el 20%) per altres animals provingui de la mateixa explotació o regió per al 2017
  • Les explotacions agrícoles o les activitats aqüícoles es gestionaran amb la seva totalitat de forma ecològica
  • Es vol augmentar l'ús de llavors ecològiques i de material de reproducció vegetativa, tot donant suport a la investigació per augmentar-ne la seva disponibilitat

També es proposa, entre d'altres canvis:

  • Que els agricultors ecològics siguin considerats responsables de la contaminació per deriva de l'ús de pesticides d'agricultors veïns
  • Pel que fa al sistema de control, aquest passaria a ser controlat a través de l'autoritat de la Direcció General de Sanitat de la UE, i s'eliminaria el concepte de freqüència mínima d'inspecció
  • Es trenca amb el concepte d'equivalència i els productors de països tercers hauran de cumplir amb les normes establertes per a les condicions europees
  • S'obligarà els elaboradors i comerços a posar en pràctica mesures per controlar i millorar el seu impacte sobre el medi ambient
  • Es tendirà cap a la utilització del 100% d'ingredients orgànics. Ja no es permetrà autoritzar temporalment ingredients no orgànics específics en cas de falta de disponibilitat a l'Estat membre en qüestió
  • S'instaura la certificació de grup per a agricultors petits. S'obriria la possibilitat de la certificació ecològica a petits productors que fins ara no hi podien accedir per la càrrega que representava.

 

La tramitació de la proposta

 

El nou Reglament de producció i etiquetatge ecològics entra en una fase de converses a tres bandes, amb el Consell Europeu i el Parlament Europeu involucrats com a actos institucionals clau. S'espera que la proposta debatuda sigui aprovada i entri en vigor l'any 2017.

En el cas de Catalunya, que, com les altres comunitats autònomes, té transferida la competència d'agricultura ecològica, s'ha obert un període d'estudi i anàlisi de la nova proposta de normativa per tal de detectar els canvis més importants i els punts on afectarà més a casa nostra, i poder impulsar els canvis adients.
 

Informació relacionada