19 i 20 D'OCTUBRE | 10/10/2004  Ruralcat

XXVI Jornades de Productes Fitosanitaris a l¿IQS

L¿Institut Químic de Sarrià celebra les seves XXVI Jornades Fitosanitàries del 19 al 20 d¿octubre. Aquesta edició pretén afrontar el repte de l¿evolució tecnològica en el marc de l¿agricultura. D¿aquesta manera s¿intenta que es puguin oferir productes fitosanitaris de qualitat.

XXVI Jornades Fitosanitàries

El comitè organitzador ha planificat un programa basat en temes actuals i d¿interès per totes les persones i entitats relacionades amb l¿agricultura i els fitosanitaris. Enguany, les jornades s¿han marcat un objectiu d'intentar coordinar totes les persones i institucions per afavorir el desenvolupament agrícola respectuós amb el medi ambient i beneficiós per la societat. A la inauguració assiteix el Director General d¿Agricultura del MAPA el Sr. Ángel Luis Alvárez Fernández i a la clausura el Conseller d¿Agricultura Ramaderia i Pesca el Sr. Antoni Siurana i Zaragoza. Al marge dels actes esmentats cal destacar la ponència sobre ¿L¿Aportació de les tècniques de diagnòstic molecular de la Sanitat Vegetal¿ a càrrec d'Ester Torres i Francesc Garcia, del Servei de Sanitat Vegetal del DARP. El segon dia de les jornades els actes més importants són ¿La importància de la maquinària d¿aplicació en els tractaments¿ i una taula rodona sobre ¿La producció integrada: diferents models existents a Espanya¿.

Per a més informació us podeu dirigir a:

Institut Químic de Sarrià
Jornades de Productes Fitosanitaris
Via Augusta, 390
08017 BARCELONA
Telèfon: 93.267.20.00
FAX: 93.205.62.66
E-mail: barelles@iqs.edu