COL·LABORACIÓ SOBRE MAQUINÀRIA | 07/10/2004  Ruralcat

Premi a la Innovació Tecnològica i Concurs d¿Innovacions Fructícoles

En aquesta nova col·laboració Carles Bernat, professor de l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona, repassa els treballs guardonats en el 8è Premi a la Innovació Tecnològica i Seguretat en el Disseny de Màquines Agrícoles i en el 8è Concurs d¿Innovacions en el Sector Fructícola, atorgats en el marc de la 50a Fira Agrària de Sant Miquel a Lleida.

Maquinària per a fruita exposada a la Fira de Sant Miquel

Maquinària per a fruita exposada a la Fira de Sant Miquel

És important comentar el nombre i tipus principal de màquines i equips presentades a aquests concursos, i la importància que té pel sector la mateixa existència de les convocatòries i la presència sistemàtica de "novetats", moltes d¿elles presentades i creades, per empreses plenament vinculades al sector i al territori.

Premi a la Innovació Tecnològica i Seguretat en el Disseny de Màquines Agrícoles

Enguany el primer premi a la innovació tecnològica ha estat atorgat a un sistema de control electrònic d¿automatismes, fonamentalment pel control de sistemes de reg, però adaptable a altres processos (Reg Servei de Ponent, S.L.). Cada cop més en la activitat agrícola, ens haurem de refiar de sistemes automàtics de control, més fiables i més econòmics que els humans, i aquests sistemes ocuparan un lloc destacat en el disseny i en el funcionament de molts processos de producció o de conservació i comercialització. També s¿ha guardonat amb un diploma un polvoritzador per conreus extensius (Ilemo-Hardi, S.A.U.) que incorpora una nova barra més robusta i de funcionament més flexible. La importància de la distribució i de la regularitat de la mateixa en tractaments fitosanitaris és ben palesa: afecta als consumidors, al medi ambient i als propis aplicadors. Un tercer guardó fou per un vehicle especial "multiservei" (AUSA Task 50, presentat per Grau maquinària servei integral, S.A.). Cal recordar la importància del conjunt de tasques de maneig i transport de tot tipus de productes en una explotació agrícola i de l¿ús, sovint excessiu i no justificat, que es fa dels tractors convencionals per tasques no específiques. Esmentem també entre els equips presentats a concurs, i que són habituals en aquesta Fira, algunes màquines (plataformes) per la recollida de fruita i pels tractaments i maneig posteriors d¿aquesta fruita abans de l'entrada en cambra frigorífica o d'iniciar el procés de distribució.

Concurs d¿Innovacions en el Sector Fructícola

Pel que fa a les innovacions en el sector fructícola el primer premi va correspondre, seguint d¿alguna manera la línia iniciada l¿any anterior, a un sistema de presentació de fruita: trossejada, en el seu propi suc, en envasos transparents de 220 g (dues unitats de110G) (Fruits de ponent, S.C.C.P.). Es tracta d¿una manera d¿estimular el consum de fruita, a diferents nivells, i a la vegada donar una possible sortida a fruits de menys calibre o amb petits defectes que compliquin la seva comercialització convencional, en fresc. Es tracta d¿una iniciativa molt positiva per un sector que sembla estar en una crisi considerable. Un segon premi d¿aquest concurs va recaure en una màquina vibradora per la recollida manual de les olives (S.D.A. s.r.l.). És realment molt lleugera de construcció. La bateria, tampoc massa pesant, garanteix 7 ¿ 8 hores de funcionament sense recàrrega, i el sistema de vibració modulable garanteix un bon tracte a l¿oliva despresa, als brots i a les fulles (que no ho haurien d¿ésser). Sembla una eina prou eficaç per les noves plantacions joves, d¿alta densitat, especialment en els primers anys de producció. En definitiva, els concursos atorguen un interès complementari a les Fires, en aquest cas la de Lleida. El visitant que busca solucions als problemes de les seves produccions potser no trobarà, cada any, la resposta totalment adient als seus problemes concrets, però en alguns casos segur que pot trobar idees que l¿ajudaran en les seves decisions tècniques. Carles Bernat, professor de l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona

Informació relacionada