UNIÓ EUROPEA | 06/10/2004  Ruralcat

Els països deixaran de notificar les ajudes menors de 3.000 euros per agricultor

La Comissió va aprovar ahir una resolució que eximeix als Estats de la UE de demanar autorització a Brussel·les per donar ajudes que arribin a un import màxim de 3.000 euros per agricultor i pescador durant tres anys.

El comissari Franz Fischler

El comissari Fischler, donant explicacions. Foto: Mediateca CE

La normativa consisteix en una regla ¿de mínims¿ per la qual eximeix als Estats de la UE de comunicar a la Comissió determinades ajudes a agricultors i pescadors, cosa que agilitarà certes compensacions en casos de crisi, segons van informar fonts comunitàries. No obstant això, no podran acollir-se a aquesta excepció primes que podrien posar en perill la lliure competència, ni primes a l'exportació, segons van afegir les fonts. Espanya o qualsevol altre país, segons van aclarir també fonts comunitàries, podrà donar compensacions als perjudicats pels preus dels carburants, sempre i quan els ajuts no arribin a l¿import màxim de 3.000 euros per agricultor o pescador. Les mateixes fonts van indicar que el límit de 3.000 euros per persona no vol dir que un agricultor o pescador no pugui beneficiar-se de més ajudes estatals en tres anys, sinó que una mesura concreta no podrà superar aquest import. Els Estats podran atorgar ajudes nacionals, sense que hagin de notificar-ho prèviament a la Comissió Europea, però dintre d'un límit, equivalent al 0,3% dels ingressos agrícoles i pesquers del país. La CE estableix un import màxim de dotacions que podran concedir-se d'aquesta forma, que ascendeix a un total de 317 milions d'euros anuals per a tota la UE, en agricultura, i de 27 milions per al sector pesquer. Per donar més flexibilitat als Estats membres, la regulació estableix que els països puguin donar aquestes ajudes en tres anys i fins una quantitat màxima, que en el cas d'Espanya ascendeix a 106,7 milions d'euros en agricultura i 15,27 milions en pesca. Encara que els països no hagin de comunicar a la CE aquestes ajudes, estaran obligats a guardar documents que acreditin que s'han respectat els límits. La CE permet aplicar aquesta regla ¿de mínims¿ a diferents mesures, entre elles ajudes a empreses transformadores i comercialitzadores de productes agrícoles i pesquers. Brussel·les ha efectuat aquesta simplificació de les ajudes després de consultar amb els països de la UE i gràcies a una reglamentació que permet a la CE aprovar mesures específiques per a ajudes d'Estat. La regulació aprovada ahir completa les regles de mínims sobre suports estatals, que fins ara excloïen l'agricultura i la pesca. El comissari europeu d'Agricultura, Franz Fischler, va dir que "és un pas important en el nostre esforç per modernitzar les ajudes d'Estat i oferir als països un instrument flexible i simple per donar suport als seus agricultors, sobretot en situació de crisi, alhora que assegurem que no hi hagi distorsió de la competència".

Informació relacionada