NOVEMBRE 2004 - JUNY 2005 | 05/10/2004  Ruralcat

Màster en Direcció d¿Empreses Agroalimentàries

El proper mes de novembre s¿iniciarà el Màster en Direcció d¿Empreses Agroalimentàries que organitza la Fundació Universitat de Lleida i el departament d¿Administració d¿Empreses i Gestió Econòmica dels Recursos Naturals de la Universitat de Lleida.

Imatge del tríptic del Màster

L¿objectiu fonamental del Màster consisteix en aportar una especialització completa al funcionament de la direcció de les empreses agroalimentàries que permeti a gerents i directius millorar la gestió de les entitats, a la vegada que introdueixi els nous titulats en les tècniques i instruments que permetin una presa de contacte i una aplicació pràctica de la gestió empresarial. A més a més, ha de contribuir a una visió global de l¿empresa que faci possible abordar conjuntament les implicacions econòmiques, financeres, laborals, comercials i de la resta d¿àrees funcionals de l¿empresa agroalimentària. Els destinataris del programa són dos col·lectius vinculats a l¿empresa:
 • Titulats universitaris interessats a desenvolupar el seu futur professional en empreses del sector agroalimentari
 • Tècnics i directius del sector amb interès de millorar com a gestors i actualitzar els seus coneixements sobre la gestió d¿empresa aplicada al món agroalimentari.


 • El Màster en Direcció d¿Empreses Agroalimentàries té una durada total de 430 hores lectives que es desenvoluparan durant un curs acadèmic i consta de 43 crèdits. El programa acadèmic s¿estructura en set àrees:
 • Direcció Estratègica (80h)

 • Direcció d¿Operacions Agroalimentàries (90h)

 • Direcció Financera i Fiscal (100h)

 • Direcció de Màrqueting i Comerç Exterior (60h)

 • Experiències Professionals (10h)

 • Simulació Empresarial (40h)

 • Projecte Final (50h)


 • La Universitat de Lleida lliurarà el títol de "Màster en direcció d¿empreses agroalimentàries" als alumnes que realitzin el curs complet i acreditin posseir un títol universitari. A la resta d¿alumnes es lliurarà un "Certificat de curs d¿extensió universitària en direcció d¿empreses agroalimentàries". Per a més informació o per formalitzar la vostra inscripció podeu adreçar-vos a:
  Fundació Universitat de Lleida
  Plaça de Víctor Siurana, 1
  25003 Lleida
  Tel. 973 70 20 02
  Fax 972 70 21 22
  fundacio@700.udl.es