PRESSUPOST 2005 | 04/10/2004  Ruralcat

El MAPA destinarà el 98% del pressupost al sector

El Ministeri dedicarà el 98,25% d'un pressupost de 8.311,85 milions d'euros a polítiques aplicades al sector, mentre que només emprarà l'1.71% en despeses internes del Ministeri. Així ho ha manifestat la ministra, Elena Espinosa, en presentar el Projecte de pressuposts per a 2005, que suposa un augment de 150 milions d'euros respecte al d'enguany.

Elena Espinosa a la presentació del pressupost 2005

Font: MAPA

Així, els diners destinats al funcionament intern del ministeri seran 143,9 milions d'euros, menys del que s'hi dedica en l'exercici de 2004. En front d'aquests hi haurà els 1.297,78 milions d'euros que s'empraran per a finançar polítiques actives dirigides al sector agrari, ramader i pesquer. Joves, dones i desenvolupament rural com a prioritats Les prioritats del Ministeri són, segons va declarar Espinosa, el programa de desenvolupament rural, dirigit a modernitzar explotacions, les ajudes per a la primera instal·lació d'agricultors joves i la integració de la dona en les activitats agràries. Així mateix, el Ministeri vol potenciar que es facin inversions incloses en els programes aprovats per la Unió Europea per al període 2000-2006. Per aquesta actuació, el pressupost per a 2005 és de 126,4 milions d'euros, un 7.54% més que enguany. Un altre augment significatiu que contempla el projecte correspon a la promoció de noves tecnologies i a la renovació i racionaliltzació de l'ús de maquinària. L'increment serà del 99,68%, que es deu principalment a la posada en marxa del Plan Renove, que pretén que els pagesos deixin d'utilitzar tractors obsolets i nocius per al medi ambient. El projecte té en compte també la millora de les infraestructures de regadiu, que disposaran de 91,96 milions d'euros, un 13,98% més que enguany. Pel que fa a la seguretat alimentària, es destinaran 13 milions d'euros a implantar sistemes de traçabilitat en els productes ramaders, el que suposa un augment d'un 30%. En el cas de la traçabilitat hortofructícola, el pressupost preveu un increment d'un 63,4%. El sector lacti rebria, si s'aprovés finalment el projecte, una assignació de 29 milions d'euros per a la reestructuració, un 123% més del que reb actualment. La industria agroalimentària, que el Ministeri considera "una peça clau de l'economia d'Espanya", rebrà 41,7 milions d'euros destinats al seu desenvolupament, un 13,8% més del que reb ara. Per finançar la política d'Assegurances Agràries es destina un pressupost de 229,6 milions d'euros, un 6,6% més que en l'exercici de 2004. A aquestes actuacions pressupostàries per a l'any vinent, se li ha d'afegir un benefici fiscal per al sector de 4.511 milions d'euros, el que suposa un 10,9% del total de beneficis fiscals i un 23,7% més que enguany.