AJUTS | 23/04/2014  DAAM/RuralCat

El DAAM paga 6 milions d'ajuts pendents al sector agro-ramader

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural liquida el proper dia 24 d'abril quasi 6 milions d'euros d'ajuts al sector agro-ramader, corresponents a diverses línies d'ajuts cofinançats dels exercicis 2010, 2011, 2012 i 2013 que estaven pendents de pagament

Pastures de ramaderia extensiva (ovella xisqueta). Font: DAAM

Pastures de ramaderia extensiva (ovella xisqueta). Font: DAAM

El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Ma Pelegrí ha destacat el compromís del Departament i del Govern per “atendre els pagaments pendents malgrat el context d’ajust pressupostari amb l’objectiu que el sector, i especialment els subsectors més sensibles o exposats a la crisi, com la ramaderia de muntanya, no perdin competitivitat.”

Detall dels pagaments que es formalitzaran el proper 24 d’abril:
 

 

 
PAGAMENTS MES D'ABRIL
5.985.833,60
 
 
RESUM PAGAMENTS PENDENTS RARE: Ajuts destinats al foment de sistemes de producció de races ramaderes autòctones en règim extensiu
 
Any 2011 - expedients 2010
684.258,33
Any 2012 - expedients 2011
424.529,11
Any 2013 - expedients 2012
399.138,79
TOTAL
1.507.926,23
 
 
Ajuts destinats al foment de producció de les races ramaderes autòctones en perill d’extinció.
 
Pagaments pendents any 2012- expedients 2011
282.238,49
Pagaments pendents any 2013- expedients 2012
280.075,98
TOTAL.-
562.314,47
 
 
Ajuts destinats a les explotacions ramaderes, les indústries agroalimentàries i els establiments de gestió de subproductes per a la millora de la capacitat tècnica de gestió de SANDACH
 
Any 2011 - expedients 2010
365.193,60
Any 2012 - expedients 2011
245.775,68
TOTAL.-
610.969,28
 
 
Ajuts per a la renovació del parc de maquinària agrícola de Catalunya i Ajuts per a l'adquisició en comú de màquines i equips agrícoles que incorporen noves tecnologies
 
Any 2011 - expedients 2010
691.792,85
Any 2012 - expedients 2011
559.274,98
Any 2013 - Recursos
12.200,00
TOTAL.-
1.251.067,83
 
 
Subvencions per al finançament d’actuacions a la zona d’influència socioeconòmica del parc nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
 
Any 2011 - expedients 2012
733.024,10
Any 2013 - expedients 2013
470.382,06
TOTAL
1.203.406,16
 
 
Ajut Fons Europeu de la Pesca
 
Any 2011 - expedients 2010
183.892,63
 
 
 
 
Ajuts per a la millora de la gestió mediambiental de les explotacions porcines i  Ajuts per al foment d'infraestructures de biodigestió de purins porcins.
 
Any 2011 - expedients 2010
610.546,96
Any 2012 - expedients 2011
55.710,04
TOTAL.-
666.257,00