AJUTS | 23/04/2014  RuralCat/DAAM

Nova normativa per capturar en viu determinades espècies cinegètiques

El Govern ha aprovat un decret que homologa els mètodes de captura d'espècies invasores i depredadores d'acord amb els criteris de selectivitat i benestar animal fixats internacionalment

El Govern ha aprovat el decret que regula els mètodes de captura en viu de determinades espècies cinegètiques per evitar desequilibris i alteracions dels ecosistemes naturals.

Amb aquesta normativa, s’homologuen els procediments de captura d’animals depredadors, com els porcs senglars i les guineus, o invasors, com el visó americà, d’acord als criteris de selectivitat i benestar animal fixats internacionalment.

Concretament, el decret declara l’homologació a Catalunya dels mètodes de captura que han estat avaluats a Espanya amb procediments científics reconeguts i que són els següents: Collarum® (un llaç que utilitza un sistema pel qual els cànids queden atrapats sense patir cap dany); llaç amb topall i tancament lliure disposat en finestres; llaç amb topall americà disposat en finestres; llaç amb topall americà disposat al pas i caixa metàl•lica.

A més, el decret estableix que la utilització d’aquests mètodes ha de ser autoritzada mitjançant una acreditació individual atorgada per la Generalitat, per a l’obtenció de la qual caldrà realitzar un curs. Fins ara, les captures les podia executar qualsevol persona amb una llicència de caça.

Fins a l’any 2007, les captures de depredadors es regulaven a través d’ordres excepcionals de captura que publicava el Departament d’Agricultura. L’any 2007, amb l’aprovació de la nova llei estatal, es deixen d’autoritzar les captures excepcionals i es comença a treballar amb el desplegament de la llei. Aquest decret, doncs, regula una situació que actualment no està emparada legalment.