PREVENCIÓ | 26/09/2004  Ruralcat

La FAO adverteix sobre la necessitat de protecció contra els plaguicides

Amb la fi de detenir el nombre d'intoxicacions que pateixen els agricultors a causa dels plaguicides, l'Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació (FAO) ha declarat que els governs necessiten enfortir la protecció amb què compten els treballadors agrícoles.

Es calcula que a l'any hi ha entre 1 milió i 5 milions de casos d'intoxicació per plaguicides, amb efectes letals per a diversos milers de treballadors agrícoles. La gran majoria de les intoxicacions es donen en els països en desenvolupament, on les normes de sanitat són inadequades o inexistents. Encara que aquests països només utilitzen el 25 per cent de la producció mundial de plaguicides, engloben un impressionant 99 per cent de les morts per aquesta causa. Intoxicacions

La gran majoria dels casos d'intoxicació afecten a agricultors i treballadors agrícoles, la qual cosa no és sorprenent ja que aquests últims són els que estan en contacte directe amb aquestes substàncies químiques, que apliquen als cultius o amb les quals entren en contacte quan treballen en les terres o en els horts on s'utilitzen. Les famílies dels camperols, en particular els nens i els lactants estan molt exposats als plaguicides. En molts països els nens participen en les activitats agrícoles de la família o bé transporten productes tractats amb plaguicides per al comerç local. Per contra, en els països desenvolupats estan prohibits els plaguicides més perillosos o s'utilitzen sota estricta supervisió, i el personal agrícola que manipula aquestes substàncies usa indumentària i equips de seguretat adequats. Treballadors sense protecció

En els països en desenvolupament no sempre s'apliquen aquestes mesures. Amb massa freqüència els treballadors no tenen l'equip adequat o el clima en molts països és massa calorós i humit per dur amb comoditat aquest tipus d'indumentària. De vegades l'equip que utilitzen per fumigar té fugues i com els treballadors no sempre disposen d'accés immediat a instal·lacions per rentar-se, duen posada la roba contaminada tot el dia, i mengen i beuen amb les mans també contaminades. Senegal és un exemple dels riscos que corren els treballadors agrícoles dels països en desenvolupament. Fa diversos anys els funcionaris del govern van començar a assabentar-se i, posteriorment, a localitzar uns casos misteriosos d'intoxicació en les zones rurals. Els símptomes eren: febre, dolor de pit i abdomen, vòmit, insomni i fins i tot la mort. La investigació va assenyalar com a causa d'aquests patiments el contacte amb una fórmula específica de plaguicida aplicat en pols a les llavors pels productors de cacauets. En els països desenvolupats, on les llavors se solen tractar i sembrar amb mitjans mecànics, aquestes fórmules en pols s'utilitzen en bones condicions de seguretat. No obstant això, són més perilloses en països com el Senegal, on l'agricultura tendeix a ser manual. En les zones rurals senegaleses les llavors tractades es manipulaven generalment sense indumentària de protecció perquè sovint no estava disponible. A més, a més, alguns agricultors de vegades mossegaven les peles per a extreure els cacauets. Com demostra aquest cas, els factors de risc que contribueixen a les intoxicacions causades pels plaguicides en els països en desenvolupament solen estar fora del control directe dels treballadors. Els agricultors, en conseqüència, depenen de què els governs prenguin mesures addicionals per reduir els riscos als quals estan exposats. El Conveni de Rotterdam

Reconeixent la seva responsabilitat, els governs s'han reunit a Ginebra per considerar, entre altres coses, la inclusió de vuit nous plaguicides en el Conveni de Rotterdam sobre el Procediment de Consentiment Fonamentat Previ Aplicable a Certs Plaguicides i Productes Químics Perillosos Objecte de Comerç Internacional. El Conveni de Rotterdam exigeix als exportadors obtenir la "informació i consentiment previs" (ICP) dels possibles importadors abans de conducta a aplicar DDT i altres 21 plaguicides perillosos (a més de cinc substàncies químiques industrials). "És ben sabut que els treballadors agrícoles corren un especial perill per l'aplicació indeguda de plaguicides o quan ocorren accidents", ha dit Louise Fresc, Sotsdirectora General de la FAO, del Departament d'Agricultura, organització que al costat del PNUMA constitueixen la Secretaria del Conveni. "La FAO està ajudant als països de l¿Àfrica occidental a protegir els seus cultius contra una proliferació massiva de llagostes del desert. En l'etapa actual de la campanya no hi ha una altra possibilitat i han d'aplicar-se quantitats considerables de plaguicides. En aquestes condicions, l'organització pren totes les mesures per donar la protecció adequada als treballadors agrícoles i a altres persones que participen en la campanya", ha afegit. Ha conclòs dient que "el Conveni de Rotterdam ocuparà un important paper en l'habilitació dels governs perquè els països rebin exclusivament plaguicides que es puguin manipular amb seguretat i s'excloguin els que no són adequats a les condicions i tecnologies locals".