AJUTS | 10/03/2020  Ruralcat

Abonats els ajuts directes associats de la PAC al sector ramader del boví de 2019 a 1.979 beneficiaris

Aquests ajuts estan destinats a atendre sectors específics amb risc de disminució o abandonament de la producció.

Aquests ajuts, que formen part del primer pilar de Política Agrària Comuna (PAC)

Aquests ajuts, que formen part del primer pilar de Política Agrària Comuna (PAC)

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha fet efectiu el pagament del 90% dels imports dels ajuts associats ramaders al sector de vaques alletants i boví de llet, per un import total d’11.942.427 euros a 1.979 ramaders. El 10% restant es pagarà durant el mes d’abril, un cop el Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) estableixi l’import unitari definitiu. A més, està previst que els ajuts al sector de boví d’engreix es comencin a pagar en les properes setmanes.

Aquests ajuts, que formen part del primer pilar de Política Agrària Comuna (PAC), estan finançats al 100% pel Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA), i estan destinats a atendre sectors específics amb risc de disminució o abandonament de la producció.

Les resolucions d'atorgament de l'ajut es publicaran a l'e-tauler i es podran consultar a l'aplicació DUN.

Dades de l’import i el nombre de beneficiaris del pagament d’aquests ajuts directes associats ramaders:

Els sol·licitants d’aquests ajuts podran accedir el contingut de la seva resolució a través de l’aplicació DUN, accessible en el web del DARP, on cal identificar-se amb certificat digital.

La informació d’aquest pagament va acompanyada d’una visualització interactiva dels imports i beneficiaris de cada comarca, per cada una de les línies dels ajuts directes pagats, dels cinc pagaments fets fins ara: 2 de desembre de 2019, 24 i 31 de gener, 14 de febrer, i 6 de març de 2020. Tot plegat una mostra més de l’aposta del DARP per les dades obertes que s’afegeix a la publicació ‘Radiografia de les explotacions agrícoles de Catalunya 2019’.

Per a més informació, gràfic i mapes de distribució del pagament:

http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/200306_not_pagament_ajuts_directes_associats_vaques_alletants_bovi_llet_2019

Font: DARP

Informació relacionada