FORESTAL | 24/04/2014  DAAM

Nou impuls al Pla de dinamització dels aprofitaments forestals

El director general de Medi Natural i Biodiversitat, Antoni Trasobares, s'ha reunit al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya amb les 15 principals empreses de primera transformació de la fusta per impulsar el Pla de dinamització dels aprofitaments forestal

El Departament porta temps treballant intensament en la gestió forestal pròpia perquè els aprofitaments dels boscos públics es pugui realitzar de la manera més eficient. En aquest sentit, és molt important poder comptar amb el recolzament del sector i poder treballar plegats per aconseguir una efectiva dinamització dels aprofitaments forestals.

Cal tenir molt present que la indústria de la fusta és una part fonamental de tota la cadena forestal i les serradores esdevenen un element clau per al manteniment de l’activitat econòmica de les zones rurals de Catalunya.

En el passat ens trobàvem en la situació en que només prop del 20% dels boscos catalans estaven gestionats i produïen 750.000 metres cúbics (mc) de fusta, quan aquesta quantitat podria arribar a triplicar-se i arribar als 2 milions de mc.

En el present any, pel que fa als boscos públics de Catalunya, surten 137.000 mc a la venda, suposant un increment de més del 50%. Els resultats són evidents en els darrers dos anys de la venda de fusta dels forests públics.

A més, s’ha instaurat un nou protocol i noves instruccions de relació entre gestors forestals i conservadors per funcionar de manera més eficaç.

Aquest pla de dinamització dels aprofitaments forestals que el Departament i el sector volen potenciar passa per algunes línies mestres que actualment s’estan treballant i que cal destacar: la promoció de l’ús de la fusta en la construcció, el foment de l’ús en fusteria privada, la marca catalana de fusta i suro i potenciar l’estratègia de biomassa per a Catalunya.

 

Promoció de l’ús de la fusta en la construcció

El principal destí de la fusta serrada a Catalunya és la fabricació de palets, d’envasos i d’embalatges de fusta, per aquest motiu, cal millorar la productivitat i la competitivitat d’aquest subsector i fomentar l’ús de la fusta per a aquestes aplicacions i aprofitar que és un material respectuós amb el medi ambient i 100% reciclable. A més, la fusta és un material que està de moda en la construcció i per tant, cal traslladar coneixement i formació als arquitectes.

L’Institut Català de la Fusta (INCAFUST) té per finalitat promoure el desenvolupament i el reconeixement de la fusta com a material i contribuir a la millora de la competitivitat, foment de la innovació i augment de la productivitat del sector de la fusta.

La missió és assistir a les empreses, entitats i institucions del sector per la via de la recerca, la prestació de serveis tecnològics, la transferència de tecnologia i de coneixements i la formació.

 

Foment de l’ús en fusteria privada


Cal treballar per igualar la promoció i qualitat del pi de Sòria, Cuenca o Valsain. Aquesta fita, necessita de la participació de serradores qualificades i un esforç per part dels extrems de la cadena forestal, Administració i Gremi, fet que ja s’està portant a terme amb reunions amb el Gremi de Fusters de Catalunya.

 

Marca Catalana de fusta i suro

 

S’estan estudiant diferents possibilitats per a poder-ho fer realitat. És necessari relacionar el consum de producte forestal amb el manteniment i millora dels nostres paisatges i que alhora aporti una garantia de qualitat o d’origen.

 

Estratègia de Biomassa per a Catalunya


L’aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola és una de les línies estratègiques prioritàries del Govern de la Generalitat de Catalunya pels importants beneficis ambientals, energètics, ambientals i socioeconòmics que comporta.

L’ús tèrmic de la biomassa permet iniciar el cicle productiu donant sortida a productes que fins ara no tenien valor comercial. Aquesta actuació permet rendibilitzar feines que fins ara no era possible, i obtenir productes de futur amb més valor afegit.