22 DE SETEMBRE | 21/09/2004  Ruralcat

Jornada tècnica sobre blat de moro

El proper 22 de setembre tindrà lloc al centre Mas Badia de l¿IRTA a La Tallada d¿Empordà una jornada tècnica sobre el blat de moro, en el marc del Pla Anual de Transferència Tecnològica 2004.

Jornada tècnica sobre blat de moro

Des que l¿any 1998 varen ser incrites en el Registre de Varietats Comercials les primeres varietats transgèniques de blat de moro, s¿han dut a terme diversos assajos per tal de valorar les seves qualitats agronòmiques i productivitat, així com un pla de seguiment de les mesures que cal adoptar per tal d¿evitar l¿aparició de resistències i limitar el flux genètic als conreus circumdants. L¿experiència i les dades acumulades dels darrers cinc anys fan possible disposar d¿informacions contrastades i de gran interès, que aquesta jornada posarà a disposició d¿agricultors i professionals del sector. La presentació de la jornada i el lliurement de documentació està previst a les 10h. Tot seguit, a les 10.30h, la Sra. Joaquima Messeguer, del Departament de Genètica Vegetal de l¿IRTA-Cabrils, respondrà a la pregunta Què és i com s¿obté una planta transgènica?. A continuació, serà el torn del Sr. Fèlix Ortego, del Departament de Biologia de Plantes del CSIC de Madrid, que parlarà sobre l¿Eficàcia del blat de moro Bt en el control de barrinadors i impacte sobre la fauna auxiliar. A les 12h, el Sr. Joan Serra, de l¿àrea de Conreus Extensius de l¿IRTA-Mas Badia, explicarà el Comportament agronòmic i produtivitat de les noves varietats de blat de moro transgènic. A les 12.30h, el Sr. Enric Melé, del Departament de Genètica Vegetal de l¿IRTA-Cabrils, s¿endinsarà en l¿Estudi del flux genètic i coexistència entre blat de moro transgènic i varietats no modificades genèticament. Finalment, la jornada es clourà a les 13h. Per a més informació podeu consultar el pdf adjunt amb el díptic de la jornada o bé posar-vos en contacte amb l¿organització.
Departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca
Assessorament Rural i Innovació Tecnològica

Av. Sant Francesc, 29
17001 Girona
Tel. 972 41 76 50
jlrexach @gencat.net