AJUTS | 12/03/2020  Ruralcat

Aprovats els ajuts per a la instal·lació en l'activitat agrària de 319 joves de la convocatòria 2019

En cinc convocatòries, el DARP ha aprovat més de 2.300 instal·lacions de joves en el marc del PDR 2014 – 2020.

El DARP posarà en marxa un espai dedicat exclusivament al jove que es vol incorporar a l’activitat agrària

El DARP posarà en marxa un espai dedicat exclusivament al jove que es vol incorporar a l’activitat agrària

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) dóna suport als joves emprenedors catalans que en la convocatòria 2019 van sol·licitar l’ajut per a instal·lar-se en una explotació agrària. Així, un cop garantit el bon funcionament de l’ajut, s’ha resolt favorablement un total de 319 expedients.

D’acord amb el pressupost plurianual, s’ha concedit ajuts per un import total de gairebé 9 milions d’euros en forma de subvenció directa. Aquests ajuts, s’emmarquen dins del PDR.cat2020, amb el cofinançament del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

Aquesta convocatòria manté el sistema de notificació electrònica implementat l’any passat. Els nous titulars d’explotació reben un avís per correu electrònic amb la informació individualitzada amb el que els correspon d’ajut, i la resolució es publica a l’e-tauler.

                           

En breu, coincidint amb la convocatòria d’aquests ajuts per al 2020, el DARP posarà en marxa un espai dedicat exclusivament al jove que es vol incorporar a l’activitat agrària amb tota la informació necessària de l’ajut i de tot tipus de tràmits, dels agents que intervenen en el procés d’instal·lació, projectes d’èxit de joves emprenedors, jornades, notícies, observatori de joves, publicacions, etcètera, per tal d’impulsar el relleu generacional.

Així mateix, l’espai constarà d’un eina de consulta accessible en què surti detallat per comarques tots els joves de cada convocatòria, especificant el tipus de perfil, i permetent seguir l’evolució i/o tendència dels joves agricultors a Catalunya.

Per a més informació, i mapes de distribució dels expedients aprovats:

http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/200309_resolucio_ajuts_joves_2019

Font: DARP

Informació relacionada