DEL 7 AL 9 D¿OCTUBRE | 20/09/2004  Ruralcat

Conferència Internacional sobre Ramaderia Ecològica al Sud d¿Europa

L¿anàlisi de les possibilitats i problemes de la ramaderia ecològica als països de clima mediterrani serà l¿objectiu principal de la I Conferència Internacional sobre la Ramaderia Ecològica al Sud d¿Europa, que es celebrarà els dies 7, 8 i 9 d'octubre a Zamora.

La Conferència també servirà per intercanviar experiències i resultats i per proposar mesures que permetin una transició viable a aquesta activitat ecològica. La Conferència, organitzada per la Societat Espanyola d¿Agricultura Ecològica (S.E.A.E.) i la Diputació Provincial de Zamora, amb la participació de la Federació Internacional de Moviments d¿Agricultura Ecològica (IFOAM), compta ja amb una trentena de comunicacions científiques arribades des d¿Alemanya, Itàlia, Suïssa i Portugal, entre d¿altres països. Les principals aportacions es refereixen a temes relacionats amb l¿aprofitament de recursos naturals mitjançant sistemes ramaders extensius i races autòctones; seguretat alimentària i traçabilitat de productes ecològics; avicultura i cunicultura ecològica; tractaments homeopàtics; etc.