PREMIS | 13/03/2020  Ruralcat

El COPA-COGECA organitza dos concursos adreçats a dones del món rural i a les cooperatives

El Premi innovació per a agricultores vol guardonar les dones com a conductores de la innovació climàtica a les zones rurals mentre que el Premi Europeu de la cooperativa innovadora vol reconèixer les innovacions destacades en els sectors agroalimentari, pesquer i forestal.

Font: Agricooperatives award

Font: Agricooperatives award

L’objectiu del Premi innovació per a agricultores és mostrar el paper de les dones com a actors clau en el futur de l’agricultura i les zones rurals. Des de la seva creació, cada edició del premi s’ha centrat en un tema específic, i enguany el tema serà el Green Deal (el Pacte Verd). El tema d'aquest any és "Les dones agricultores conductores de la innovació climàtica". L’acció climàtica pot adoptar diverses formes a les explotacions, i el COPA-COGECA vol reconèixer el canvi iniciat per les dones agricultores i l’impacte positiu (econòmic, social, ambiental) a les zones rurals. Tot tipus d’accions i projectes innovadors es podran considerar en aquesta edició de 2020.

Cada projecte es valorarà segons els criteris no acumulatius següents: solucions innovadores, transferència d’innovació, sostenibilitat de la innovació i mètodes de comunicació. Enguany, per primera vegada, el premi comptarà amb un premi en metàl·lic i tindrà una menció per part del jurat.

Per a més informació mirar la pàgina web: https://womenfarmersaward.eu/

En el cas del Premi Europeu de la cooperativa innovadora, aquest reconeix les innovacions i excel·lències destacades en els sectors agroalimentari, pesquer i forestal. L’edició 2020, la cinquena, es centrarà en la innovació “impulsada per la sostenibilitat” i, per tant, en la creació de nous productes i serveis, nínxols  de mercat, processos i models de negoci impulsats per objectius econòmics, socials o ambientals.

El guardó s’atorgarà a aquelles cooperatives europees amb els projectes més innovadors, amb contribucions importants en la creació de valor econòmic, la creació de valor social i la creació de valor ambiental.

Per obtenir més informació sobre els criteris d’adjudicació i sol·licitud, consultar la pàgina web: https://agricooperativesaward.eu/.

Font: COPA-COGEGA

 

El més llegit

Publicada la fitxa tècnica “Desherbatge mecànic dels cereals d’hivern amb la grada de pues flexibles”

L’Oficina de l’Agricultura de Precisió es renova amb un disseny més visual i nous continguts

Les dones representen el 40% de l’ocupació al sector agroalimentari català