20 DE SETEMBRE | 19/09/2004  Ruralcat

VII Màster en Tecnologies de la Informació Geogràfica

Fins el 20 de setembre es pot fer la preinscripció per la setena edició del Màster en Tecnologies de la Informació Geogràfica de la Universitat Autònoma de Barcelona, que es desenvoluparà del 24 de gener al 16 de desembre de 2005, inclòs el projecte de Fi de Màster.

Màster en Tecnologies de la Informació Geogràfica

El Màster, que consta de 650 hores, té com a objectius la formació en les quatre àrees bàsiques del futur dels SIG:
 • Utilitzar de forma òptima els recursos d¿expressió cartogràfica i visual
 • Definir, construir i gestionar sistemes d¿informació
 • Resoldre problemes d¿anàlisi geoespacial
 • Dissenyar i programar aplicatius d¿usuari
 • El programa s¿articula en quatre mòduls i es desenvolupa mitjançant la realització d¿un projecte individual en hores de classe per a cada mòdul. Els coneixements i habilitats tècniques de les assignatures coordinades que formen cada mòdul es posen a prova en la realització dels projectes, que són l¿element bàsic d¿avaluació del primer curs. La formació es completa en el segon curs amb el Projecte de Fi de Màster: una aplicació real de tres mesos en empreses o institucions, que aporta una primera experiència professional i l¿avaluació final. El nombre de places és limitat a 15 alumnes i s¿estableix un procés de selecció per tal de garantir un nivell bàsic de coneixements previs, adquirits a la titulació, en cursos introductoris o en la pràctica professional. En aquest sentit, el Màster està adreçat a titulats superiors (llicenciats, enginyers o arquitectes) de qualsevol disciplina relacionada amb la informació geogràfica. També titulats en enginyeries tècniques (topogràfica, forestal, agrícola, informàtica o afins) i arquitectes tècnics. La coordinació del Màster és a càrrec del Dr. Joan Nunes i Alonso (coordinador), Joaquim Calafí Rius (coordinació d¿estudis), Jesús Martínez Marín (secretariat) i Ignacio Ferrero Beato (coordinació tèncica). La preinscripció es pot fer fins el 20 de setembre i cal remetre també el currículum vitae i certificat acadèmic per correu. A més, el dijous 9 de setembre, a les 17h, es farà una reunió informativa a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona (Bellaterra). Per a més informació podeu consultar el pdf adjunt amb el programa del Màster o bé contactar amb el Departament de Geografia de la UAB.
  Departament de Geografia
  Universitat Autònoma de Barcelona
  Facultat de Filosofia i Lletres
  Edifici B
  08193 Bellaterra
  Tel. 93 581 18 91
  Fax 93 581 20 01
  mtig@uab.es