SOL·LICITUDS FINS AL 15 DE JUNY | 21/05/2010  DAR

Ajuts a les cooperatives i altres entitats associatives agràries

S'han convocat els ajuts per al foment de la concentració, la intercooperació i la modernització de les cooperatives i altres entitats associatives agràries, com a factor d'incentivació que contribueix al desenvolupament del sector agroalimentari i a incrementar la dimensió econòmica i social de les cooperatives, així com a restablir i potenciar la competitivitat de les cooperatives i de les zones rurals i facilitar el desenvolupament d'activitats econòmiques i socials amb l'adopció de mesures d'integració i modernització, de gestió empresarial i de comercialització. El termini per a presentar les sol·licituds finalitza el 15 de juny de 2010.

tractor052110cont

 

Els ajuts establerts en aquesta Ordre tenen caràcter plurianual i aniran a càrrec de les anualitats 2010 i 2011 de la partida pressupostària dels pressupostos del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, dotada amb uns imports màxims de 5.000.000 euros per a l'anualitat 2010 i de 8.500.000 euros per a l'anualitat 2011.