D'ACORD AMB NORMATIVES COMUNITÀRIES | 21/05/2010  MARM

Modifiquen la normativa per a la protecció de pollastres de cria destinats a la producció de carn

El Govern aprova un Reial Decret per a la protecció de pollastres de cria destinats a la producció de carn, amb el qual es modifica la normativa vigent, incorporant les últimes disposicions comunitàries en la matèria. La norma estableix les condicions que han de reunir les explotacions de pollastres, així com aspectes relatius a la cria dels animals, com l'alimentació, neteja i registres.

pollastres052110cont

Explotació de pollastres. Font: MARM.

 

Aquesta nova normativa reforça el control de tots els paràmetres que incideixen en el benestar dels animals i en la producció de la carn, incrementant així la qualitat de les produccions ramaderes.
 
El nou decret estableix les condicions que han de reunir les explotacions de pollastres: els edificis, la ventilació, la il·luminació i els nivells de soroll. També incideix en els aspectes relatius a la cria dels animals, com a l'alimentació, neteja i registres. De la mateixa manera, la norma assenyala que el personal que treballa en aquestes explotacions ramaderes haurà de disposar d'una formació adequada per cuidar-se dels animals.
 
A més, la norma estableix la concentració d'animals en les explotacions, la xifra de les quals podrà augmentar si es compleixen una sèrie de requisits addicionals. En aquest cas, la protecció dels animals es garantirà gràcies a la vigilància de certs paràmetres per part del veterinari oficial als escorxadors.
 
Així mateix, es modifiquen els períodes de buit sanitari, flexibilitzant la seva aplicació en explotacions que realitzen una fase de la producció o esquer d'aus. També adapta la presa de mostres que es realitzen en les explotacions, per verificar l'efectivitat de les tasques de neteja i desinfecció als Programes oficials de Salmonel·la en bandades de pollastres d'engreix.
 
D'altra banda, es pot indicar que queden excloses d'aquesta norma aquelles explotacions ramaderes amb una capacitat inferior a 500 pollastres, les que es dediquen a un altre tipus de produccions de pollastres (selecció, multiplicació o recria), les incubadores i les produccions de cria extensiva en galliner o cria de pollastres amb galliner de sortida a l'aire lliure, així com a la producció ecològica, ja que totes elles compten amb una legislació específica.
 
En definitiva, aquesta nova normativa suposarà una millora en la cura dels animals, que es traduirà en un augment de la qualitat de les produccions ramaderes, en assegurar-se un major control de tots els paràmetres que incideixen a la producció de la carn a Espanya, on cada any es crien i sacrifiquen més de 600 milions de pollastres.