CERTIFICACIÓ DE PRODUCTES | 16/09/2004  Ruralcat

El DARP engegarà un ¿Pla Q¿ per demostrar que els productes de l¿Ebre són saludables

El DARP ha decidit posar en marxa un Pla de Qualitat per pal·liar els possibles efectes negatius que la contaminació de residus radioactius del riu Ebre a Flix pugui tenir sobre els consumidors a l¿hora d¿adquirir productes agroalimentaris de les zones situades aigües avall de Flix.

Delta de l'Ebre

Foto: Departament de Medi Ambient

El pla s¿iniciarà amb col·laboració amb les cooperatives agroalimentàries implicades i farà un seguiment i certificació dels productes, junt amb un Manual de Procediment, per demostrar que els aliments són segurs i de qualitat. La iniciativa ha estat anunciada pel mateix conseller Antoni Siurana, que ha volgut tranquil·litzar els representants dels diferents sectors productius implicats, preocupats per l¿impacte negatiu que les notícies aparegudes sobre la contaminació del riu poden tenir sobre la seva activitat. Segons Siurana, el DARP ¿està convençut¿ de que la seguretat del consumidor d¿aquests aliments està garantida i ara cal ¿avançar-se als possibles efectes no desitjats¿ que poden inquietar els compradors. Pel que fa al Manual de Procediment inclòs en el Pla Q, aquest constarà d¿un protocol de mostreig i un control analític periòdic dels productes agroalimentaris que es considerin. ¿Aquest control permetrà confirmar que els nivells de metalls pesats i elements radioactius dels aliments que es comercialitzen estan dins els nivells autoritzats per la legislació europea¿, ha dit el conseller Siurana. El Manual inclourà també un seguiment comparatiu de productes similars d¿altres orígens, per a demostrar que són segurs i de qualitat. Antoni Siurana ha afegit en les seva declaració la intenció que ¿tot aquest procés sigui seguit i contrastat per terceres parts, de tal manera que al control i seguiment del propi productor o fabricant i de l¿Administració s¿hi afegeixi la garantia, fruit de la seva independència i per tant objectivitat, de la certificació acreditada¿.