SANITAT VEGETAL | 02/05/2014  RuralCat

Fitxa 73. Xylella fastidiosa

Aquesta nova fitxa tècnica ens descriu els mals que pot provocar aquest bacteri en els cultius i ens explica els mitjans de lluita recomanats

La

La "Xylella fastidiosa" afecta principalment els cultius llenyosos. Font: DAAM

La Xylella fastidiosa és un bacteri que pot causar importants danys en una gran diversitat de plantes cultivades i silvestres. Hi ha un gran nombre de subespècies d’aquest bacteri, no totes virulentes, i que poden tenir un gran nombre d’hostes (més de 100 de diferents). Segons la subespècie pot provocar diverses malalties d’importància econòmica, principalment en cultius llenyosos com l’olivera, la vinya o els cítrics, o plantes ornamentals com el baladre.

La seva principal àrea de distribució actual es restringeix al continent americà, tant l’Amèrica del Nord com del Sud. També s’ha detectat a l’Àsia (Taiwan). A Europa el bacteri es va detectar a final de 2013 al sud d’Itàlia, on va afectar greument les oliveres. A Itàlia la subespècie detectada és la pauca.

Per les seves condicions climàtiques, les àrees que presenten més risc potencial per a l'expansió d’aquest bacteri a Europa són les regions productores d’olivera, vinya i cítrics, principalment la Península Ibérica, Itàlia i Grècia.