| 15/09/2004  Ruralcat

La malaltia de la Sharka

El Plum Pox Virus (PPV) és la causa de la malaltia de la Sharka sobre fruiters de pinyol. Es tracta de la malaltia viral més greu de l'albercoquer, la prunera i del presseguer quan es troben pressents aïllats del virus anomenats Marcus o M. El web del Departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca ofereix una àmplia informació especialment útil per a viveristes, fructicultors i tècnics per evitar la introducció d¿aquesta malaltia a Catalunya.

El Servei de Sanitat Vegetal del DARP ha elaborat una completa fitxa del VIRUS DE LA SHARKA Plum Pox Virus (PPV). Aquesta fitxa inclou imatges i explicacions sobre símptomes i danys, transmissió i mecanismes de control d¿aquesta malaltia. La precaució i la vigilància, juntament amb la utilització de mètodes de diagnòstic sensibles i específics, hauria de poder evitar la introducció dels aïllats agressius de PPV-M als conreus catalans.